"zajszint" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

zajszintSchallpegel
zajszintLärmpegel

Beispieltexte mit "zajszint"

Normál üzemben a zajszint 75 dB(A) értéknél kisebbDer Geräuschpegel ist im Normalbetrieb kleiner 75 dB(A)
A zajszint egyes esetekben meghaladhatja a 70dB (A) értéket.Der Geräuschpegel kann im Einzelfall 70dB(A) überschreiten
en előfordulhat, hogy a zajszint meghaladja a megengedett értéket.Im Betrieb kann der zulässige Schallpegel überschritten werden.
A berendezésben keletkező zajszint meghaladhatja a 80 dB értékeket.In der Anlage können Lärmpegel über 80 dB auftreten.
Hangtompító révén normál üzemben a zajszint 70 dB(A) értéknél kisebbDer Geräuschpegel ist im Normalbetrieb durch Schalldämpfer kleiner als 70 dB(A)
A 12.7. szakaszban szereplő dátumtól kezdve a legnagyobb zajszint nem lehet nagyobb, mint:Von dem in Absatz 12.7 genannten Datum an darf der Geräuschpegel folgende Werte nicht überschreiten:
Speciális hangtompító van beépítve, hogy a zajszint normál üzemben a 70dB érték alatt maradjon.Spezieller Schälldämpfer eingebaut, somit ist der Geräuschpegel im Normalbetrieb kleiner 70 Db

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

A vezető zajszintnek való kitettségeExposition des Fahrers gegenüber dem Geräuschpegel
a vezető zajszintnek való kitettsége;die Exposition des Fahrers gegenüber dem Geräuschpegel,
a számítógép zajszintjei (névleges A-súlyozott hangteljesítményszint);Geräuschpegel (der ausgewiesene A-bewertete Schalldruckpegel) des Computers;
a hatékony, alacsony zajszintű és karbonszegény városi áruszállítás előmozdítása.Förderung eines effizienten, geräusch- und CO2-armen städtischen Warenlieferverkehrs.
A legmagasabb zajszinteket kibocsátó üzemmódból származó zajszinteket kell bejelenteni.Es sind die Geräuschpegel festzuhalten, die in der Betriebsart mit den höchsten Geräuschpegeln entstehen.
A motorkerékpárnak a vizsgálati pályán való áthaladása során rögzített legnagyobb zajszint nem lehet nagyobb, mint:Der höchste Geräuschpegel, der beim Durchfahren der Prüfstrecke durch das Kraftrad ermittelt wurde, darf nicht überschritten werden:
Indukciós tekercses "magnetométerek", amelyek a következő értékeknél alacsonyabb (jobb) "zajszinttel" (érzékenységgel) rendelkeznek:Induktionsspulen-"Magnetometer" mit einem "Rauschpegel" (Empfindlichkeit) kleiner (besser) als einer der folgenden Werte: