"villamosság" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
villamosságElektrizität

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártásaHerstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für Kraftwagen
Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhezTeile für sonstige elektrische Ausrüstungen für Kraftfahrzeuge und Krafträder
Szénelektróda és egyéb villamossági célú szén- vagy grafittermékWaren für elektrotechnische Zwecke, aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall
a XVI. áruosztályba tartozó áru (gép, mechanikus készülék és villamossági áru);Waren des Abschnitts XVI (Maschinen und Apparate; elektrotechnische Waren);
teljes villamossági felszerelés, beleértve a gyártó által szállított világítási és fényjelző készülékeket,vollständige elektrische Anlage einschließlich der vom Hersteller gelieferten Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtung,
A Közös Kutatóközpont tudományos és szakpolitikai jelentése, helyzetjelentés a fotovillamossági gazdasági ágazatról, 2012, 14. o.Wissenschafts- und Politikberichte der JRC, PV Status Report 2012, S. 14.