"vízgazdálkodás" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
vízgazdálkodásWasserbewirtschaftung

Beispieltexte mit "vízgazdálkodás"

Előkészítő intézkedés – Vízgazdálkodás a fejlődő országokbanVorbereitende Maßnahme — Wasserbewirtschaftung in den Entwicklungsländern
a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve;Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln;

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

biológiai sokféleség, ökoszisztéma-szolgáltatások, talajműködés és fenntartható vízgazdálkodás;Biodiversität, Ökosystemleistungen, Bodenfunktionalität und nachhaltige Wasserwirtschaft;
A III. mellékletben „A Vízvédelem és vízgazdálkodás” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:In Anhang III erhält der Eintrag zu "Gewässerschutz und Wasserbewirtschaftung" folgende Fassung:
dolgozzanak ki projektspecifikus vízgazdálkodási terveket annak biztosítása érdekében, hogy a projekt teljes ideje alatt hatékony legyen a vízfelhasználás.projektspezifische Wasserbewirtschaftungspläne ausarbeiten, um eine effiziente Wassernutzung während des gesamten Projekts zu gewährleisten.