"univerzális" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

univerzálisAllstrom
univerzálisuniversal

Beispieltexte mit "univerzális"

Univerzális gerendaUniversaltraverse
univerzális láncos törőberendezésUniversal- Querstromzerspaner
Univerzális granuláló berendezés az összetett anyagok aprítására és őrlésére.Universal-Granulator zum Zerkleinern und Aufschluss der Werkstoffverbunde.
Az anyagáram átadása az univerzális granuláló berendezésbe.Übergabe des Materialstroms an den Universal-Granulator.
A „lépésről lépésre” funkció az univerzális granuláló berendezés üzemmódhozFunktion Step by Step für Betriebsweise Universal-Granulator
Az anyagáram kihordása egy, az univerzális granuláló berendezés alatt elhelyezett vibrációs csatornán keresztül az utánkapcsolt kihordószalagra.Austrag des Materialstromes über eine unter dem Universal-Granulator angebrachten Vibrorinne auf das nachfolgende Austragsband.
A láncos törőberendezés és az univerzális granuláló berendezés, mint alapvető komponensek, az összetett anyagok mechanikus szétválasztására szolgálnak.Der Querstromzerspaner und der Universal-Granulator als Kernkomponente dienen zur mechanischen Trennung der Werkstoffverbunde.
Az univerzális granuláló berendezés bunkerszalagtól kihordó részegységig terjedő aggregátjai a bekapcsolást követően teljesen a PLC vezérlése mellett működnek.Die Baugruppe Bunkerband bis Austrag Universal-Granulator arbeiten nach dem Einschalten vollständig über die SPS gesteuert.
Elolvasta a gyártók dokumentációit, különös tekintettel a láncos törőberendezés és az univerzális granuláló berendezés útmutatóira és megértette az olvasottakat?Haben Sie die Dokumentationen der Hersteller, insbesondere der Baugruppen Querstromzerspaner und Universal-Granulator gelesen und verstanden?

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Univerzális, váltó- vagy egyenáramú (AC/DC) motor, 37,5 W-ot meghaladó kimenő teljesítménnyelAllstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 37,5 W
Univerzális granuláló berendezés” üzemmódBetriebsart „Universal Granulator“