"tevékenység" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
tevékenységAktivität

Beispieltexte mit "tevékenység"

banki tevékenységBankgeschäft
Kiadói tevékenységVerlagswesen
üzleti tevékenységBestehen des Unternehmens
bányászati tevékenységBergwerksbetrieb
intézményi tevékenységBestehen der Institution
önálló vállalkozói tevékenységselbstständige Tätigkeit
A tevékenység típusaArt der Maßnahme
új tevékenység meghonosításaAnsiedlung neuer Aktivitäten
üzleti tevékenység megszüntetéseBetriebseinstellung
vállalkozási tevékenység áthelyezéseUnternehmensverlagerung
mezőgazdasági tevékenység megszüntetéseStilllegung landwirtschaftlicher Betriebe
kiadói és nyomdai tevékenységDruckerei-, Verlags- und Mediengewerbe
Az épületben helyet kapó tevékenység.Aktivität innerhalb des Gebäudes.
Alkotó-, művészeti- és szórakoztató tevékenységKreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységVermittlungs-/Überlasungs- und unterstützende Dienstleisutngen
elsődleges üzleti tevékenysége mezőgazdasági tevékenység.ihr Hauptgeschäfts- oder Unternehmenszwecke bestehen in der Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit.
az elsődleges tevékenység vagy üzleti tevékenység nem mezőgazdasági tevékenység.deren Haupttätigkeit oder Geschäftszwecke nicht in der Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit besteht.
a 3. cikkben említett általános célkitűzések megvalósításához szükséges bármely egyéb tevékenység.sonstige Aktivitäten, die zur Erreichung der allgemeinen Ziele gemäß Artikel 3 erforderlich sind.
A kutatási tevékenység típusa.Die Art der Explorationstätigkeit.
a tervezett tevékenység leírása.eine Beschreibung des vorgesehenen Flugbetriebs.
A kutatási tevékenység eredménye.Das Ergebnis der Explorationstätigkeit.
A bányászati tevékenység típusa.Die Art der Bergbautätigkeit.
a mindennapos tevékenység részeként.während der täglichen Arbeit.
A tevékenység támogatható költségébőlder förderfähigen Kosten der Maßnahme
Hímek: szaporító tevékenység időszakaiban.Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

TevékenységtípusokArten von Maßnahmen
tevékenységek kiszervezéseAuslagerung
uniós tevékenységTätigkeit der EU
gazdasági tevékenységWirtschaftstätigkeit
kollektív tevékenységekVereinsleben
Egyéb tevékenységtípusokAndere Arten von Aktivitäten
A projekttevékenység leírásaBeschreibung der Projektmaßnahmen
vállalkozás tevékenységi köreTätigkeitsbereich des Unternehmens
közvetlen tevékenységek 559562000 EUR.direkte Maßnahmen: 559562000 EUR.
Gazdasági tevékenységek osztályozása.Systematik der Wirtschaftszweige.
Részvétel repülésbiztonsági tevékenységekbenBeteiligung an Luftsicherheitsaktivitäten
tevékenységükről kizárólag az Irányítóbizottságnak tartoznak beszámolással;Sie legen nur dem Lenkungsausschuss Rechenschaft über ihren Auftrag ab.
Tevékenységek az Unión kívül, illetve a tengerentúli országokban és területekenAktivitäten außerhalb der Union oder in überseeischen Ländern und Gebieten
tevékenységi jelentések és a következőket tartalmazó egyéb releváns dokumentumok:Tätigkeitsübersichten oder andere relevante Dokumente, die Folgendes enthalten:
tevékenységek kidolgozása annak biztosítására, hogy egy adott termék megfeleljen a termékleírásában foglaltaknak;Tätigkeiten zu entwickeln, mit denen die Übereinstimmung eines Erzeugnisses mit der entsprechenden Produktspezifikation sichergestellt wird;
Az uniós gazdasági ágazat által folytatott importtevékenységEinfuhren des Wirtschaftszweigs der Union
Az embléma használatával való visszaélés és az emblémával kapcsolatos reklámtevékenységMissbräuchliche Verwendung des Logos und Publizität
Tilosak az alábbi tevékenységek:Folgendes ist verboten:
Összevont éves tevékenységi jelentésKonsolidierter jährlicher Tätigkeitsbericht
A célvállalkozás üzleti tevékenységeGeschäftstätigkeit des Zielunternehmens
tájékoztatási és promóciós tevékenységekInformations- und Absatzförderung
Tájékoztatási és promóciós tevékenységekInformations- und Absatzförderungsmaßnahmen
tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek;Informations- und Kommunikationsaktivitäten;
részvétel a repülésbiztonsági tevékenységekben;Beteiligung an Luftsicherheitsaktivitäten;