"természetű" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

természetűbeschaffen

Beispieltexte mit "természetű"

etikai és/vagy szociális természetű információk;ethische oder soziale Informationen;
Melyik a szóban forgó terület (a helyszín leírása) és milyen természetű a szennyezés?Um welchen Standort handelt es sich (Beschreibung des Standorts) und welcher Art ist die Verschmutzung?
Ilyen állami támogatás jogalkotási természetű adóügyi rendelkezések útján, valamint az adóhatóság gyakorlatainak alkalmazásával egyaránt nyújtható.Eine solche staatliche Unterstützung kann sich sowohl in Steuergesetzen als auch in der Praxis der Steuerverwaltung manifestieren.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Az intézkedések ezért szelektív természetűek.Die Maßnahmen haben daher selektiven Charakter.
Következésképpen egyértelműen horizontális természetű, és uniós szinten hozzáadott értéket teremt.Sie sind daher eindeutig horizontaler Art und liefern einen Mehrwert auf Unionsebene.
Emellett a klub volt felelős a tisztán sporttermészetű igazgatásért (így az edzésekért, kiválasztásért stb.).Außerdem war der Verein für die Verwaltung rein sportlicher Angelegenheiten (beispielsweise Training und Auswahl) verantwortlich.
A Hatóság mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a kutatási szervezetek elsődleges tevékenysége rendes körülmények között nem gazdasági természetű, úgy mint:In der Regel betrachtet die Überwachungsbehörde jedoch als nichtwirtschaftliche Tätigkeiten die wesentlichen Tätigkeiten von Forschungseinrichtungen, d. h.