"tendencia" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
tendenciaTendenz

Beispieltexte mit "tendencia"

e ez a tendencia teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez vezethet.Diese Entwicklung wird bis 2050 zu einer vollständigen Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten führen.
A pénzforgalomra jellemző tendencia nagyrészt a nyereségesség negatív tendenciáját követte.Die Entwicklung des Cashflows folgte weitgehend der negativen Entwicklung der Rentabilität.
2009 után a felhasználás ismét növekedni kezdett, és ez a tendencia egészen a felülvizsgálati időszakig megfigyelhető volt.Nach 2009 zog der Verbrauch wieder an, und dieser Trend hielt bis zum UZÜ an.
Amint az a fenti (335) preambulumbekezdésben szerepel, az elemek és modulok áraiban általános lefelé mutató tendencia érvényesül.Wie in Erwägungsgrund 335 erwähnt, ist die Entwicklung der Preise für Zellen und Module insgesamt rückläufig.
A tendencia ugyanazt a mintát követi, mint a független vevőknek az uniós piacon történt értékesítés mennyiségének csökkenése. 6.Diese Entwicklung folgt demselben Muster wie der Rückgang der Menge der Verkäufe an unabhängige Abnehmer auf dem Unionsmarkt.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Azt állította, hogy a csökkenő ártendencia az intézkedések elrendelése után nem tartható fenn.Sie führte an, die rückläufige Preisentwicklung könne nach der Einführung der Maßnahmen nicht anhalten.