"telephely" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

telephelyStandort
telephelyNiederlassung

Beispieltexte mit "telephely"

Termelő és ipari telephelyProduktions- und Industriestandort
a személy, illetve a telephely nevét és címét;Name und Anschrift der Person oder des Ortes;
a bűncselekmény elkövetésére használt telephely átmeneti vagy végleges bezárása;vorübergehende oder endgültige Schließung von Einrichtungen, die zur Begehung der Straftat genutzt wurden;
az Orosz Föderációban található egy nukleáris telephely fizikai védelmének támogatása érdekébenzur Unterstützung des physischen Schutzes eines Nuklearstandorts in der Russischen Föderation
A projektre vonatkozó leíró közlemény a termelési telephely felépítéséről és szerveződéséről.Beschreibung des Projekts im Hinblick auf die Ausstattung und Aufteilung des Produktionsstandorts.
A telephely hivatalos megnevezése vagy a megjelölésére használt tulajdonnév vagy hagyományos megnevezés.Offizielle Bezeichnung oder Eigenname oder herkömmliche Bezeichnung des Standorts.
A projekt egy oroszországi nukleáris telephely fizikai védelmi intézkedéseinek végrehajtását finanszírozza.Mit dem Projekt werden Maßnahmen zum physischen Schutz eines Nuklearstandorts in Russland finanziert.
a feladatok végrehajtásában részt vevő vállalkozások egyértelmű, a telephely címének feltüntetésével történő megnevezése;eine eindeutige Beschreibung des an der Wahrnehmung der Aufgabe beteiligten Unternehmens unter Angabe des Standorts;

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

erőmű telephelyeKraftwerksstandort
Egyszerű, vonali telephely-elrendezésEinfache, lineare Gestaltung der Anlage
ha olyan telephelyről származik, amelyEs stammt aus einem Betrieb, der
A SZAKOSODOTT TELEPHELYEK ÉS AZ ÁGAZATOKÖRTLICHE FACHLICHE EINHEITEN UND WIRTSCHAFTSBEREICHE
A telephelyre vonatkozó leíró közlemény.Beschreibung des Standorts.
Meglátogatják a szervezetet vagy a telephelyet.Sie besuchen die Organisation vor Ort.
Dexia S.A., állandó telephely, Franciaország, BelgiumDexia S.A., Etablissement Stable Frankreich Belgien
adóraktárnak nyilvánított telephelyek nyilvántartása.ein Verzeichnis der als Steuerlager zugelassenen Orte.
Az Andfast telephelyén ellenőrző látogatásra került sor.Bei Andfast wurde ein Kontrollbesuch durchgeführt.