"tanúsít" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
tanúsítattestieren
tanúsítbezeugen

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

erdőtanúsításforstwirtschaftliche Zertifizierung
közösségi tanúsításgemeinschaftliche Zertifizierung
a tanúsítvány számaZertifikat-Nr
Tanúsítványt kibocsátó szervek az 5. pontban szereplő szervek.Bescheinigungserteilende Stellen siehe Nummer 5.
Tanúsítványt kibocsátó szerv Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).Bescheinigungserteilende Stellen Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).
Tanúsítom, hogy a jelen Igazolásban leirt marhahús megfelel a hátoldalon feltüntetett előírásoknak.Der Unterzeichnete bescheinigt, dass das in dieser Bescheinigung genannte Rindfleisch den auf der Rückseite angegebenen besonderen Merkmalen entspricht.
tanúsítási eljárások kidolgozása, többek között a táplálkozástudomány és a minőségbiztosítás területén,Entwicklung von Zertifizierungsverfahren, unter anderem in den Bereichen Ernährung und Qualität;
Tanúsítványt csak olyan termékre lehet kiadni, amelynek minőségi jellemzői megfelelnek a forgalmazás meghatározott szakaszára érvényes minimális követelményeknek.Bescheinigungen werden nur für Erzeugnisse erteilt, welche die Mindestqualitätsmerkmale für eine bestimmte Vermarktungsstufe aufweisen.
Tanúsítom, hogy legjobb tudomásom szerint a jelen nyomtatványon megadott információk, annak mellékletei és a csatolt dokumentumok az igazságnak megfelelnek és hiánytalanok.Hiermit erkläre ich, dass die Angaben in diesem Formblatt und den beigefügten Unterlagen richtig und vollständig sind.
az alábbiakat tanúsító adatok:einen Nachweis für
a tanúsító szervekre vonatkozóan:für die Bescheinigenden Stellen:
A komlóra vonatkozó tanúsítványokZertifizierung von Hopfen
a tanúsítvány kiállításának időpontja;das Ausstellungsdatum der Bescheinigung,
A tanúsítványok kiállítása és jóváhagyásaAusstellung von Bescheinigungen und Sichtvermerke
Szabványok, tanúsítás és szabályozási intézkedésekNormen, Zertifizierung und Regelungsmaßnahmen
Minősített tanúsítványokat kiállító tanúsítványkiadóZertifizierungsstelle, die qualifizierte Zertifikate ausstellt