"szomszédos" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
szomszédosadjungiert
szomszédosbenachbart

Beispieltexte mit "szomszédos"

Szomszédos harmadik országokkal való együttműködésZusammenarbeit mit benachbarten Drittländern
szomszédos tereit megfelelő tisztítás alá vonták, közömbösítették, illetve kezelték ahhoz, hogy megelőzhető legyen a tűz keletkezése vagy terjedése;alle angrenzenden Bereiche wurden gesäubert, inertisiert oder so behandelt, dass Brände weder entstehen noch sich ausbreiten können;
Az Azori-szigetekkel szomszédos vizek.Gewässer um die Azoren.
A Kanári-szigetekkel szomszédos vizek.Gewässer um die Kanarischen Inseln.
A szomszédos országok áttekintő térképeKartenübersicht für Nachbarländer
határátkelőhelyek a szomszédos országok felé;Grenzübergangsstellen zu Nachbarländern,
Az alulról közvetlenül szomszédos statisztikai rács.Das unmittelbar untergeordnete statistische Gitter.
A felülről közvetlenül szomszédos statisztikai rács.Das unmittelbar übergeordnete statistische Gitter.
A felülről közvetlenül szomszédos statisztikai rácscellák.Die unmittelbar übergeordnete statistische Gitterzelle.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Az alulról közvetlenül szomszédos statisztikai rácscellák.Die unmittelbar untergeordneten statistischen Gitterzellen.
Az alulról közvetlenül szomszédos statisztikai tesszelláció.Die unmittelbar untergeordnete statistische Tessellation.
A felülről közvetlenül szomszédos statisztikai tesszelláció.Die unmittelbar übergeordnete statistische Tessellation.
A törzshálózathoz tartozó határátkelőhelyek a szomszédos országok felé:Grenzübergangsstellen des Kernnetzes zu Nachbarländern
Valamennyi megmaradó szomszédos részt a fizikai védelem részének kell tekinteni.Alle verbleibenden umgebenden Teile gelten als Teil des physischen Schutzes.
Tovább kell fejleszteni a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogi szabályozást.Weitere Verbesserung der Rechtsvorschriften über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.
A szomszédos közigazgatási egységek határai nem rendelkeznek megegyező koordinátakészlettel.Grenzen benachbarter Verwaltungseinheiten haben nicht denselben Koordinatensatz.