"szervezeti" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

szervezetiorganisatorisch

Beispieltexte mit "szervezeti"

szervezeti diagramOrganigramm
szervezeti kultúraOrganisationskultur
szervezeti törvényOrganisationsgesetz
Szervezeti felépítés és felelősségi körökOrganisation und Zuständigkeiten
Szervezeti felépítés és vállalatirányításOrganisationsstruktur und Unternehmensführung
A CCR-kezelés szervezeti struktúrájaOrganisationsstrukturen für das CCR-Management
Jogi státus és szervezeti felépítésRechtsstatus und Organisationsstruktur
A szervezet neve és szervezeti egysége:Name und Abteilung der Organisation:
A parancsnoki lánc és a szervezeti felépítésAnordnungskette und Struktur
Egyesülések, szétválások és szervezeti átalakításokVerschmelzungen, Spaltungen und Reorganisationen
A szervezeti követelményekkel kapcsolatban kapott jogi véleményekGemäß organisations-bezogener Anforderungen erhaltene Rechtsgutachten
A környezetvédelmi jogszabályok által szabályozott szervezeti tevékenységekTätigkeiten der Organisation, die Umweltvorschriften unterliegen

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

szakszervezeti jogokGewerkschaftsrechte
szakszervezeti szabadságFreiheit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses
szakszervezeti képviselőGewerkschaftsvertreter
szakszervezeti választásgewerkschaftliche Wahl
Európai Szakszervezeti IntézetEuropäisches Gewerkschaftsinstitut
a 85. cikkben említett külön szervezeti egység hatáskörei;Zuständigkeiten des Sonderdienstes gemäß Artikel 85;
Ezek a szervezeti egységek felelősek mindenekelőtt a következőkért:Diese Dienste sind insbesondere zuständig für
a felügyeleti rendszer leírása (a szervezeti felépítéssel együtt);eine Beschreibung des Managementsystems, einschließlich der Organisationsstruktur,
Munkájukat a Közszolgálati Törvényszék szervezeti egységei segítik.Sie stützen sich auf die Dienststellen des Gerichts für den öffentlichen Dienst.
Ezek alá-fölérendeltségi viszonyait szervezeti diagramban kell meghatározni.Die hierarchischen Beziehungen werden in einem Organigramm festgelegt.
I. Szervezeti követelménnyel, illetve összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogsértések:I. Verstöße im Zusammenhang mit organisatorischen Anforderungen oder mit Interessenkonflikten:
A megfelelőségértékelő szervezet szervezeti felépítésének és működési irányításának ismertetéseBeschreibung der Organisationsstruktur und des Betriebsmanagements der Konformitätsbewertungsstelle