"szavatosság" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
szavatosságGewährleistung
szavatosságHaftung

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

garancia/szavatosságGarantie / Gewährleistung
Szavatossági igény nem érvényesíthető olyan károk esetén, amelyek szakszerűtlen kezelésre vagy a használati és szerelési utasítás, a katalóguslap és a vonatkozó szabályozások figyelmen kívül hagyására vezethetők vissza.Für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Nichtbeachtung der Betriebs- und Montageanleitung, des Katalogblattes und der einschlägigen Regelwerken entstehen, können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
A szavatosságon túlmutató igények kizártnak tekintendők.Über die Gewährleistung hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Ezen előírás megszegése esetén a törvényes szavatosság, illetve garancia azonnali hatállyal érvényét veszti.Bei Nichteinhaltung dieser Vorgabe erlischt die gesetzliche Gewährleistung bzw. Garantie mit sofortiger Wirkung.
Az árubeszerzési megállapodásoknak kötbérre (vagy bármely egyéb, a szerződésszerű teljesítést biztosító mellékkötelezettségre vagy szavatossági jogra) vonatkozó kikötést kell tartalmazniuk.In den Lieferverträgen ist eine Klausel über eine Vertragsstrafe (oder eine sonstige geeignete Form des Ausgleichs) vorgesehen.