"számszerűen" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
számszerűenzahlenmäßig

Beispieltexte mit "számszerűen"

mérhető – minden célkitűzést számszerűen ki kell fejezni,Messbar — jedes Ziel muss quantifiziert werden.
Ez a szám és a Hz-ben mért FH frekvenciaérték számszerűen egyenlő.Diese Zahl und der Wert der Frequenz FH in Hz sind numerisch gleich.
A CAC-szám számszerűen megegyezik a méréstartomány felső határértékével.Die CAC-Zahl entspricht numerisch der oberen Grenze des Messbereichs.
A Hatóság – amennyiben a szükséges adatok a rendelkezésére állnak – törekedni fog arra is, hogy számszerűen meghatározza a visszafizettetendő támogatás pontos összegét.Sofern ihr die erforderlichen Daten vorliegen, wird sie sich auch bemühen, den Rückforderungsbetrag zu bestimmen.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

teljes forgalom (számszerűen megadva, héa nélkül) az előző naptári évben,Gesamtumsatz im vorausgegangenen Kalenderjahr (Wertangabe, ohne Umsatzsteuer),