"robbanóanyag" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
robbanóanyagSprengstoff

Beispieltexte mit "robbanóanyag"

Elektromosan vezérelt robbanóanyag detonátorok, az alábbiak szerint:elektrisch betriebene Detonatoren wie folgt:

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Robbanóanyag-készítmény (a lőpor kivételével)Zubereitete Sprengstoffe (ohne Schießpulver)
Tárgy: Robbanóanyagok szállítása tartányban.Betrifft: Beförderung von Sprengstoffen in Tanks.
fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy őrlésére;Strahlmühlen (fluid energy mills) zum Zerkleinern oder Mahlen der Bestandteile von militärischen Treibstoffen,
az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:nicht anderweitig in Unternummer ML8a genannte Explosivstoffe mit einer der folgenden Eigenschaften:
Megjegyzés: A 3A232 nem vonja ellenőrzés alá a csak primer robbanóanyagokat, pl. az ólomazidot alkalmazó detonátorokat.Anmerkung: Nummer 3A232 erfasst keine Detonatoren, die nur Initialsprengstoffe, wie z. B. Bleiazid, verwenden.
az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők mindegyikével rendelkeznek:nicht anderweitig in Unternummer ML8a genannte organische Explosivstoffe mit allen folgenden Eigenschaften:
Kifejezetten az egyes országok robbanóanyagok körzetében történő felhasználásra alkalmazandó biztonsági szabványainak megfelelően tervezték;besonders konstruiert zur Erfüllung nationaler Sicherheitsvorschriften für explosionsgefährliche Munitions-Umgebungen;
Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek (beleértve a tűzálló műanyagot, döngölőanyagot, robbanóanyag-keveréket) (a szénmassza kivételével)Feuerfeste Zemente, feuerfeste Mörtel, feuerfester Beton und ähnliche feuerfeste Mischungen (einschließlich feuerfesten Kunststoffs, Stampfmasse, Spritzmasse; ohne kohlenstoffhaltige Pasten)