"részvényes" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
részvényesAktionär

Beispieltexte mit "részvényes"

Három másik részvényes a befektetést befogadó szavazati jogainak 5-5 százalékával rendelkezik.Drei weitere Anteilseigner besitzen je 5 % der Stimmrechte.
Tizenegy másik részvényes a befektetést befogadó szavazati jogainak 5-5 százalékával rendelkezik.Elf weitere Anteilseigner besitzen je 5 % der Stimmrechte.
A fennmaradó szavazati jogokkal három részvényes rendelkezik, amelyek a szavazati jogok 1-1 százalékával rendelkeznek.Die restlichen Stimmrechte befinden sich im Besitz von drei weiteren Anteilseignern, von denen jeder 1 % besitzt.
Egyik részvényes sem állapodott meg, hogy bármely másik részvényessel konzultálni fog, vagy közös döntéseket fog hozni.Keiner der Anteilseigner hat Vereinbarungen über die Konsultation anderer Anteilseigner oder über gemeinsame Beschlussfassungen geschlossen.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Részvényesek: Észak-Rajna–Vesztfália: 48 %; régiók: 2 %;Anteilseigner: NRW 48 %, Landschaftsverbände 2 %,
g nem fizet osztalékot a részvényeseinek.Bis 2016 soll keine Dividende an die Anteilseigner gezahlt werden.
A részvényesek által nyújtott kezességvállalásokDie Garantien der Anteilseigner
A részvényesek védelme azonban rendes esetben kizárt.Ein Schutz für Anteilseigner sollte hingegen normalerweise ausgeschlossen sein.
A részvényesek pozíciója a következőképpen módosul: 9.Dadurch verändert sich die Position der Anteilseigner wie folgt:
Ezek lehetnek magántulajdonban vagy részvényesek tulajdonában.Sie können sich im öffentlichen oder privaten Besitz befinden.
A következő rendes részvényesi közgyűlés nyolc hónap múlva lesz.Die nächste ordentliche Hauptversammlung findet in acht Monaten statt.
A megállapodás módosításához a részvényesek kétharmados szavazattöbbsége szükséges.Zur Änderung der Vereinbarung ist eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der Anteilseigner erforderlich.