"részletez" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

részletezdetailieren
részletezspezifizieren

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Ha IGEN, részletezze.Falls JA, Angabe von Einzelheiten.
Lejárat szerinti részletezésUntergliederung nach Laufzeit
Devizanem szerinti részletezésUntergliederung nach Währung
A projektköltségek részletezése:Aufschlüsselung der Kosten des Investitionsvorhabens:
Részletezés ügyfélszektorok és rezidensi állapot szerintUntergliederung nach Sektor und Ansässigkeit der Geschäftspartner
Részletezze a kedvezményezett rendelkezésére bocsátott támogatás formáját (adott esetben minden egyes intézkedésre):Geben Sie (gegebenenfalls für jede Maßnahme) an, in welcher Form die Beihilfe dem/den Beihilfeempfänger(n) zur Verfügung gestellt wird:
Vonat (kérjük, részletezzék )Eisenbahn (bitte genaue Angaben machen )
Ha igen, kérjük, részletezze: …Wenn ja, geben Sie bitte Einzelheiten an: …
Gépjármű (kérjük, részletezzék )Pkw (bitte genaue Angaben machen )
Repülőgép (kérjük, részletezzék )Flugzeug (bitte genaue Angaben machen )
Intézkedések és eljárások részletezéseNähere Angaben zu Regelungen und Verfahren
Bármely más helyzet (kérjük részletezzék):in einer anderen Situation (bitte ausführen):
A nemzeti jogszabályi rendelkezések részletezéseEinzelheiten zu Bestimmungen in nationalen Rechtsvorschriften