"okoz" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
okozverursachen

Beispieltexte mit "okoz"

H351 Feltehetően rákot okoz.H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz.H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
A berakókészülék hibás kezelése veszélyt okoz.Das Handhabungsgerät wird falsch bedient und stellt dadurch eine Gefährdung dar.
A dohányzás agyvérzést és fogyatékosságot okoz.Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
A csővezetékekben és szerelvényekben visszamaradt anyag (például piszok, hegesztési gyöngy, stb.) tömítetlenségeket és sérüléseket okoz.Rückstände in Rohrleitungen und Armaturen (wie Schmutz, Schweißperlen, usw.) führen zu Undichtigkeiten bzw.Beschädigungen.
A kézi feszítőszerkezet használata nem okoz veszélyt a befogáskor.Keine Gefährdung durch den Spannvorgang da Handspanner
Kismértékű opálosság kialakulása, ami normális jelenség, nem okoz problémát.Die Beobachtung einer leichten Opaleszenz ist normal und bedeutet keine Anomalie.
foglalkozási, társadalmi, mentális vagy fizikai problémát vagy rendellenességet okoz vagy azt súlyosbítja;berufliche, soziale, geistige oder körperliche Probleme oder Störungen verursacht oder verstärkt;
A műsorszolgáltatási ágazatban az elszámolások elkülönítése nem okoz különösebb problémát a bevételi oldalon.Im Rundfunksektor stellt die getrennte Buchführung auf der Einnahmenseite keine besondere Schwierigkeit dar.
Ha Önnek nehézséget okoz a tolmács megértése, erről tájékoztatnia kell bennünket és/vagy beszélnie kell az ügyvédjével.Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Dolmetscher zu verstehen, müssen Sie uns dies mitteilen und/oder mit ihrem Rechtsbeistand sprechen.
A riasztórendszer bekapcsolása bármilyen megfelelő eszközzel megengedett, feltéve, hogy az ilyen eszköz nem okoz véletlenül téves riasztást.Jedes geeignete Mittel zum Schärfen des AS ist zulässig, sofern dadurch nicht versehentlich Fehlalarme ausgelöst werden.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

nyomásfokozatokDruckstufen
fokozatStufe
fokozatosanallmählich
rendfokozatCharge
lefokozdegradieren
okozati elemzésUrsachenanalyse
teherfokozat kiLaststufe Aus
ártalmatlanítás fokozatEntsorgungsstufe
ártalmatlanítási fokozatEntsorgungstufe
hűtőkészülékek fokozatKühlgeräte Stufe
fulladás okozta halálTod durch Ersticken
ember okozta katasztrófavon Menschen verursachte Katastrophe
mezőgazdaság okozta szennyezésVerunreinigung durch die Landwirtschaft
gépjárművek okozta szennyezésVerschmutzung durch das Auto
nyíródás okozta veszélyeztetésGefährdung durch Scheren
Okozati összefüggés – Az uniós gazdasági ágazat exportteljesítményeSchadensursache — Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs der Union
A beépítés védelmi fokozataSchutzgrad für den Einbau
váratlan beindulás okozta veszélyGefahr durch unerwarteten Anlauf
H340 Genetikai károsodást okozhat.H340 Kann genetische Defekte verursachen
H350i Belélegzéssel rákot okozhat.H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen
Üvegházhatást okozó gázok csökkentéseVerringerung von Treibhausgasemissionen
Sebességfokozat kézi sebességváltó esetébenBei Handschaltgetriebe zu verwendender Gang
Sebességfokozatok használata szerinti felbontás:Unterteilung nach Verwendung der Gänge: