"oda" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

odadorthin

Beispieltexte mit "oda"

a koncessziót konzorciumnak ítélték-e oda.Angabe, ob die Konzession an ein Konsortium vergeben wurde.
a közbeszerzést konzorciumnak ítélték-e oda.Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde.
A rendkívüli likviditási segítségnyújtást kivételesen 2012. február 20-án ítélték oda.Die ELA wurde ausnahmsweise am 20. Februar 2012 gewährt.
A támogatás mezőgazdasági termelőknek vagy mezőgazdasági termelők csoportjainak ítélhető oda.Die Förderung wird Landwirten oder Zusammenschlüssen von Landwirten gewährt.
Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja szerinti támogatás fiatal mezőgazdasági termelőknek ítélhető oda.Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i wird Junglandwirten gewährt.
További személyek (a kezelő kivételével) nem tartózkodhatnak a mozgások hatásterületén és tilos benyúlniuk oda.Der Aufenthalt und das Eingreifen in den Wirkbereich der Bewegungen ist für weitere Personen (ausser dem Bediener) untersagt.
Azoktól a gazdasági szereplőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki követelmények, amelyeknek szerződést ítéltek oda.Wirtschaftliche und technische Mindestanforderungen, die der Wirtschaftsteilnehmer, an den der Auftrag vergeben wird, erfüllen muss.
Az oda tartozó vízgyűjtő területek és partmenti területek.Wassereinzugs- und Küstengebiete innerhalb dieser Gebiete.
valamely közszolgáltató ajánlatkérő ítél oda egy olyan közös vállalatnak, amelynek tagja.die ein Auftraggeber an ein solches Gemeinschaftsunternehmen, dem er angehört, vergibt.
adott esetben az ajánlatkérő azon döntésének indokolása, hogy nem ítéli oda a szerződést.gegebenenfalls die Gründe für den Verzicht des öffentlichen Auftraggebers auf die Vergabe eines bestimmten Auftrags.
A megmentési célú támogatás általában nem ítélhető oda pénzügyi szerkezetátalakításra.Für eine finanzielle Umstrukturierung dürfen Rettungsbeihilfen normalerweise nicht gewährt werden.
Az odaítélt szerződések száma (amennyiben egynél több beszállítónak ítélik oda a szerződést).Zahl der vergebenen Aufträge (wenn ein Auftrag zwischen mehreren Auftragnehmern aufgeteilt wurde).
Vissza nem térítendő támogatás csak az alábbi esetekben ítélhető oda pályázati felhívás nélkül:Finanzhilfen können nur in folgenden Fällen ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gewährt werden:
Nem ítélhető oda szerződés olyan pályázóknak vagy ajánlattevőknek, akikről a beszerzési eljárás során bebizonyosodik, hogy:Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die zum Zeitpunkt des Vergabeverfahrens

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

TervezőirodaKonstruktionsbüro
óvodaVorschule
szállodaiparBeherbergungsgewerbe
szépirodalomLiteratur
irodatechnikaBüroautomation
tájékoztatási irodaInformationsbüro
Műszaki fordítóirodatechnisches Übersetzungsbüro
Professzionális fordítóirodaprofessionelles Übersetzungsbüro
irodalmi pályaliterarischer Beruf
óvodai nevelésvorschulische Erziehung
szürke irodalomgraue Literatur
irodai alkalmazottBüroangestellter
irodai berendezésBüromaschine
A nemzeti iroda:Die nationale Agentur
A könyvelőiroda kódjaNr. der Buchungsstelle
Igazgatási és irodaépületVerwaltungs- und Bürogebäude
közbeszerzési szerződés odaítéléseöffentliche Auftragsvergabe
odaítélésüket követően a pénzdíjak nyerteseknek való kifizetésére vonatkozó rendelkezések.die Modalitäten für die auf die Preisverleihung folgende Auszahlung der Preisgelder an die Preisträger.
az odaítélés dátuma; ésDatum der Vergabe und
irodalmi és művészeti tulajdonliterarisches und künstlerisches Eigentum
alszakasz A szerződés odaítéléseUnterabschnitt 2: Zuschlagserteilung
alszakasz A szerződés odaítéléseUnterabschnitt 3: Zuschlagserteilung
az állatonként odaítélt összeget;des Prämienbetrags je Tier;
Europai Globalizacios Alkalmazkodasi AlapDer Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung
Kiválasztási és odaítélési kritériumokAuswahl- und Gewährungskriterien