"nevezetes" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
nevezetesdenkwürdig
nevezetesnamhaft

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Nevezetesen a következő feladatok hárulnak a hivatalra:Sie wird insbesondere mit den folgenden Aufgaben betraut:
a környezeti viszonyok, nevezetesen:die Umgebungsbedingungen, insbesondere:
Az igazgatótanács meghozza a szükséges stratégiai döntéseket, nevezetesen:Der Verwaltungsrat trifft die erforderlichen strategischen Entscheidungen, insbesondere:
Az európai szabványokat az európai szabványügyi szervezetek, nevezetesen a CEN, a Cenelec és az ETSI fogadják el.Europäische Normen werden von den europäischen Normungsorganisationen, d. h. CEN, Cenelec und ETSI, verabschiedet.
Szerbiában: A Belügyminisztériumban (nevezetesen a szervezett bűnözési igazgatóságon) erősíteni kell a kapacitásépítést.In Serbien: verstärkter Aufbau von Kapazitäten im Innenministerium (Unterabteilung Organisierte Kriminalität).
támogatott kulturális és természeti örökségeknél, illetve nevezetességeknél tett látogatások várható számának a növekedéseZunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unterstützter Sehenswürdigkeiten
Montenegróban: Végre kell hajtani a helyi önkormányzati törvény rendelkezéseit, nevezetesen létre kell hozni a kiegyenlítési alapot.In Montenegro: Umsetzung des Kommunalverwaltungsgesetzes, insbesondere durch Einrichtung des Ausgleichsfonds.
Ezek a termékek tehát ugyanazon alapvető műszaki sajátossággal rendelkeznek, nevezetesen, hogy villamos energiát állítanak elő a napfényből.Somit weisen diese Waren dieselbe grundlegende technische Eigenschaft auf, nämlich dass sie Strom aus Sonnenlicht erzeugen.