"minisztérium" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
minisztériumMinisterium

Beispieltexte mit "minisztérium"

minisztérium nem jelölhető ki nemzeti irodának;ein Ministerium darf nicht als nationale Agentur benannt werden;
Mauritius esetében: a Halászati Minisztérium.für Mauritius: das Fischereiministerium.
Gabon esetében: a halászatért felelős minisztérium.für Gabun: das Fischereiministerium.
Kereskedelmi és Ipari Minisztérium közvetlen támogatásaDirekte Zuwendungen des Ministeriums für Handel und Industrie
A támogatásokat a Kulturális és Egyházügyi Minisztérium fizette.Die Zuschüsse wurden vom Ministerium für Kultur und Kirchenangelegenheiten ausgezahlt.
A Védelmi Minisztérium ún. „fejlesztési alternatívát” nyújtott be.Das Verteidigungsministerium schlug eine so genannte „Entwicklungsalternative“ vor.
A Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Halászati Minisztérium 331/2001 határozataEntschließung 331/2001 des Ministeriums für Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Fischerei.
A Kereskedelmi és Ipari Minisztérium 2009. augusztus 28-án kelt levele (esemény: 528656).Schreiben des Ministeriums für Handel und Industrie vom 28.8.2009 (Vorgang 528656).
A folytonossági elv alkalmazásáról az Igazságügyi Minisztérium két körlevelet adott ki.Das Ministerium hat zwei Rundschreiben zur Anwendung des Kontinuitätsprinzips veröffentlicht.
Javítani kell a szakminisztériumok és az európai integrációért felelős minisztérium közötti koordinációt.Verbesserung der Koordinierung zwischen dem Ministerium für europäische Integration und den anderen Ministerien.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

a külügyminisztérium államtitkárát;Staatssekretär, Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
a külügyminisztérium helyettes államtitkárát;Unterstaatssekretär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Minisztériumok, tárca nélküli miniszterek titkárságai és alárendelt szerveikMinisterien, Sekretariate von Ministern für besondere Aufgaben und die ihnen unterstehenden Einrichtungen
a KNDK Űrtechnológiai Minisztériuma;Referat der DVRK für Weltraumtechno-logie;
Kínai Kereskedelmi Minisztérium, Peking, KínaChinesisches Handelsministerium, Peking, China
A belügyminisztériumhoz tartozó akadémia alelnöke.Stellvertretender Leiter der Akademie des Innenministeriums.
személyzeti tervek elfogadása a szakminisztériumokban;Annahme von Personalplänen für die Fachministerien;
pénzügyminisztériumi tisztviselő a tálib rezsim alatt.Beamter des Finanzministeriums während des Taliban-Regimes.
A belügyminisztériumhoz tartozó akadémia korábbi alelnöke.Ehemaliger Stellvertretender Leiter der Akademie des Innenministeriums.
egy belügyminisztériumi szintű, központi állomáshelyű egység,ein zentrales Team beim Innenministerium,