"mennyiség" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
mennyiségMenge

Beispieltexte mit "mennyiség"

mennyiség (kg).Menge (in Kilogramm).
Mennyiség (Q. oszlop)Menge (Spalte Q)
legfeljebb 10 tonnás teljes mennyiségeine Gesamtmenge von nicht mehr als 10 Tonnen
Mennyiség (nettó tömeg tonnában)Menge (in Tonnen Nettogewicht)
Mennyiség a számviteli év végénMenge am Ende des Rechnungsjahrs
Mennyiség (metrikus tonnában) betűvel kiírvaMenge (metrische Tonnen) in Buchstaben
Mennyiség (metrikus tonnában) betűvel kiírvaMenge (motrische Tonnen) in Buchstaben
Mennyiség (100 térfogatszázalékos alkohol hektoliterben)Menge in hl Alkohol von 100 % vol
túl kevés az átáramló mennyiséggeringer Durchfluss
Reprezentatív hozam és a beszállítandó mennyiségRepräsentative Erträge und Liefermengen
RO–a–BE–1 Tárgy: 1. osztály – Kis mennyiség.Betrifft: Klasse 1 — Kleine Mengen.
Erre az alidőszakra nem áll rendelkezésre mennyiség.Keine verfügbare Menge mehr für diesen Teilzeitraum.
Lecsöpögtetett tömegben (töltőtömeg) kifejezett mennyiségDie Mengenangabe bezieht sich auf das Gewicht der Erzeugnisse ohne die zum Zubereiten oder Haltbarmachen verwendete Flüssigkeit.
Elemi minta a mintavételi tétel egy pontjából vett mennyiség.Einzelprobe Menge, die an einer Stelle der Teilpartie entnommen wird.
A kérelmezett mennyiség kg-banBeantragte Menge in kg
Behozatali mennyiség (milió m2)Einfuhrmengen (in Mio. m2)
a mennyiség (wattban kifejezve).Menge (in Einheiten, ausgedrückt in Watt),
Behozatali mennyiség (milió m2) [8]Einfuhrmengen (in Mio. m2) [8]
a mennyiség feltüntetése nem kötelező.Die Übermittlung der Warenmenge ist fakultativ.
Átjutó mennyiség százalékban (tömeg szerint)Prozent Siebdurchgang (Massenanteil)
Bemeneti vagy kimeneti mennyiség (InputOutputAmount)Input- oder Outputmenge (InputOutputAmount)

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

pénzmennyiségGeldvolumen
mennyiségiquantitativ
mennyiségi elemzésquantitative Analyse
mennyiségi korlátozásmengenmäßige Beschränkung
Szterinösszetétel és -összmennyiségZusammensetzung und Gesamtgehalt der Sterine
kifogott hal mennyiségeangelandete Fangmenge
Halfaj mennyisége tonnában:Menge je Art in Tonnen
Várható fogásmennyiség (tonna):_Voraussichtliche Fangmenge (in Tonnen):_
Megengedett fogásmennyiség (tonnában)Zulässige Fangmenge (in Tonnen)
mennyiség, kontingensegységben kifejezveMenge in Kontingentseinheiten
Mennyiség, piaci részesedés és árakMenge, Marktanteil und Preise
Mennyiségi értéktartományt meghatározó decimális pár mértékegységgel.Dezimalpaar zur Angabe eines Mengenbereichs mit einer Maßeinheit.
Mennyiségi érték, amely leírja a földtani egység hányad része áll egy bizonyos anyagból.Mengenanteil eines lithologischen Bestandteils (CompositionPart) am Aufbau einer geologischen Einheit (GeologicUnit).
mennyiségi célok, így például a halászati mortalitás, és/vagy a szaporodóképes állomány biomasszája;bezifferbare Vorgaben wie die fischereiliche Sterblichkeit und/oder die Biomasse des Laicherbestands;
mennyiségi módszerek, amelyek eseményspecifikusak, konstrukcióspecifikusak vagy genetikaielem-specifikusak lehetnek.Quantitative Verfahren, die spezifisch für bestimmte Transformationsereignisse, Konstrukte oder genetische Elemente sein können.
A 2014. áprilisi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségFür den Teilzeitraum April 2014 verfügbare Gesamtmenge
A behozatal mennyisége (tonna)Einfuhrmenge (in t)
Az ásványi termékek mennyisége.Die Menge des Rohstoffs.
Az uniós értékesítés mennyiségeVerkaufsmenge in der Union
az érintett termékek mennyiségeit;die Mengen der betroffenen Erzeugnisse;
elhagyott, elégtelen mennyiségű vízaufgegeben, zu wenig Wasser
Elégtelen vízmennyiség miatti elhagyás.Aufgegeben wegen unzureichender Wassermenge.
Tüzelőanyag- és olajmennyiség – repülőgépekBetriebsstoffmengen — Flugzeuge