"megmarad" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
megmaradübrigbleiben
megmaradverharren

Beispieltexte mit "megmarad"

A nyomás teljes megszűnésekor a szívóerő min. 2 percig megmarad.bei kompletten Druckausfall bleibt Saugkraft min. 2min erhalten
Ezáltal megmarad a megfogóerő a vész leeresztésig.Somit bleibt die Greifkraft, bis zum Notablass, erhalten.
Ha az intézkedéseket megújítják, megmarad az alternatív beszállítói forrás.Im Fall einer Aufrechterhaltung der Maßnahmen gäbe es alternative Bezugsquellen.
Előfordulhat, hogy egy hidraulikus henger belsejében megmarad a nyomás, amikor az egyik tömlőt még a nyomás teljes megszüntetését megelőzően leválasztják.Der Druck kann manchmal in einem Hydraulikzylinder eingeschlossen werden, wenn ein Schlauch getrennt wird, bevor der Druck vollständig verringert wird.
A jogellenes támogatás kamatára vonatkozó megfizettetés elrendelésére irányuló nemzeti bírósági kötelezettség tehát a Hatóság pozitív határozatát követően is megmarad [57].Die Verpflichtung eines einzelstaatlichen Gerichts, die Zahlung von Rechtswidrigkeitszinsen anzuordnen, bleibt selbst nach einer Positiventscheidung der Überwachungsbehörde bestehen.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

megmaradóverbleibend
az adatok sértetlensége megmarad;dass die Unversehrtheit der Daten sichergestellt ist;
a környezetben való tartós megmaradás;die Persistenz in der Umwelt;
Egy marhaféléket tartó gazdaság BHV1-mentes státusza megmarad, ha:Der Status „BHV1-frei“ kann einem Rinderhaltungsbetrieb weiter gewährt werden, wenn
Valamennyi megmaradó szomszédos részt a fizikai védelem részének kell tekinteni.Alle verbleibenden umgebenden Teile gelten als Teil des physischen Schutzes.
a célrepülőtérre érkezéskor várhatóan megmaradt felhasználható tüzelőanyag-mennyiség meghatározása.die zu erwartende ausfliegbare Restmenge des Kraftstoffs bei Ankunft auf dem Bestimmungsflugplatz zu ermitteln.
Egy másik érdekelt fél vitatta, hogy az uniós kereslet nemzeti támogatási rendszerek hiányában is megmaradna.Eine andere interessierte Partei bestritt, dass die Nachfrage in der Union auch ohne nationale Förderregelungen anhalten wird.
képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g × mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;geeignet zum Auswuchten bis zu einer spezifischen Restunwucht von 0,2 g mm/kg der Rotormasse;