"korrózió" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
korrózióKorrosion

Beispieltexte mit "korrózió"

A korrózió elkerülése érdekében a festési hibákat ki kell javítani.Lackbeschädigungen sind auszubessern, um Korrosion zu vermeiden.
Nem lehetnek rajtuk sérülések, repedések, túlzott korrózió vagy túlmelegedés jelei.Sie dürfen keine Beschädigungen, Risse oder Zeichen übermäßiger Korrosion oder von Überhitzung aufweisen.
Az ML8. fejezet c) pontjának 4. a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló hidrazin »keverékekre« nem vonatkozik.Unternummer ML8c4a erfasst nicht ‚Mischungen‘ mit Hydrazin, die für den Korrosionsschutz besonders formuliert sind.
Teheremelő horgok vizsgálatát a deformáció, a sérülések, a felületi repedések, a kopás és a korrózió szempontjából szükség szerint, évente azonban legalább egyszer el kell végezni.Die Prüfung der Haken auf Verformung, Beschädigungen, Oberflächenrisse, Abnutzung und Korrosion ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr durchzufuhren.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

korrózió- vagy felületvédelem;Korrosions- und Oberflächenschutz;
Korróziógátló-készítmények dinonil-naftalin-szulfonsav sóiból,Antikorrosivzubereitungen aus Salzen der Dinonylnaphthalinsulfonsäure:
Rézkorrózió, 3 óra, 50 °CKupferkorrosion bei 50 °C, 3 Stunden
Biztosítani kell a horgok korrózióvédelmét.Haken vor Korrosion schützen.
Ezáltal biztosított a henger korrózióvédelme.Dadurch wird der Zylinder vor Korrosion geschützt.
a fékpofa csavarodás-, deformáció- és korróziómentessége;die Bremsbacke darf nicht verdreht, verformt oder korrodiert sein;
Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olajMetallbearbeitungsöle, Formöle, Korrosionsschutzöle
A fényezés olyan alapfestés, amelyet a szállításkor és a raktárban védeni kell a korrózióval szemben.Die Lackierung ist eine Grundfarbe die beim Transport und am Lager vor Korrosion schützen soll.
A teherhordó és a teheremelő horgot ellenőrizni kell a repedések, a deformációk, a sérülések, az elhasználódás és a korróziós bemaródások szempontjából.Der Trag- bzw. Lasthaken muss auf Risse, Verformungen, Beschädigungen, Abnutzung und Korrosionsnarben überprüft werden.