"konténer" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
konténerContainer

Beispieltexte mit "konténer"

A konténer azonosítója/plombaszámPlomben- und Containernummer
I.23. rovat: a konténer azonosítója/plombaszám: ha szükséges.Feld I.23: Kennzeichnung des Containers/Plombennummer: nur soweit zutreffend.
A szétválogatott frakciókat tartalmazó konténer eltávolítása.Entfernung der Container mit den selektierten Fraktionen.
I.15. rovat: Nyilvántartási szám (vasúti kocsik vagy konténer és közúti járművek), járatszám (repülő) vagy név (hajó).Feld I.15: Zulassungsnummer (Eisenbahnwaggon oder Container und Straßenfahrzeug), Flugnummer (Flugzeug) oder Name (Schiff).

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

RaklapkonténerPalettencontainer
Konténer, sugárzást gátló ólomtetővel, radioaktív anyagok szállítására (Euratom)Warenbehälter (Container), die zum Schutz gegen Strahlung mit Blei verkleidet und zum Befördern radioaktiver Stoffe bestimmt sind (Euratom)
A nehéz frakció kihordása az előirányzott konténerbeAustrag der Schwerfraktion in den vorgesehenen Container
a konténerek mozgására vonatkozó információk, különösen:Informationen über Beförderung von Behältern, insbesondere
Az alkatrész most eltávolítható a beszállítói konténerből.Das Bauteil kann nun aus dem Anlieferbehälter entnommen werden.
Az alkatrészeket beszállítói konténerben bocsátja rendelkezésre.Die Bauteile werden im Anlieferbehälter bereitgestellt.
Közúti gépjárművek és különleges konténerek üzemanyagai és kenőanyagaiTreib- und Schmierstoffe in Straßenkraftfahrzeugen und Spezialcontainern
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy »átalakított« konténerek;Container, besonders konstruiert oder ‚geändert‘ für militärische Zwecke,
A mozgatandó alkatrészeket az adott célra előirányzott konténerekben bocsájtják rendelkezésre.Die zu handelnden Teile werden in den vorgesehenen Behältern bereitgestellt.