"koksz" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
kokszKoks

Beispieltexte mit "koksz"

Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszénKoks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; Retortenkohle
Ebbe a kategóriába tartozik az antracit, a koksz és más bitumenes szénfajták.Diese Kategorie umfasst Anthrazit, Kokskohle und andere Steinkohlearten.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Kokszolókemence-koksz és lignitkokszKokereikoks u. Braunkohlenkoks
Kokszgyártás és kőolaj-feldolgozásKokerei und Mineralölverarbeitung
Szén, kokszszén, petrolkokszKohle, Kokskohle, Petrolkoks
Kokszgyártás a 2003/87/EK irányelv I. melléklete értelmébenHerstellung von Koks gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG
Koksz, finomított kőolajtermékek és nukleáris üzemanyag gyártása.Kokereien, Raffinerien und Verarbeitung von Kernbrennstoff
Kokszolóüzem kénhidrogén-mentesített középpárlatai (kőolaj) (CAS-szám 101316-59-0)Destillate (Erdöl), hydrodesulfurierte mittlere Verkoker (CAS-Nr. 101316-59-0)
Könnyűolaj (szén), félkokszolási folyamat;Leichtöl (Kohle), Halbverkokungsverfahren
Desztillátumok (szén), kokszolási könnyűolaj, naftalinpárlat;Destillate (Kohle), Koksofenleichtöl, Naphthalin-Schnitt
Nehéz kokszoló-és könnyű vákuummaradékok (CAS-szám 68512-61-8)Rückstände (Erdöl), schwere Kokerei und leichte Vakuum (CAS-Nr. 68512-61-8)
Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített teljes kokszoló;Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert, full-range coker
Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátránybólPech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mineralteeren
Technológiai gáz (vegyes finomítói gáz, kokszolókemence-gáz, kohógáz és konvertergáz)Prozessgas (Raffineriemischgas, Kokereigas, Gichtgas und Konvertergas)
Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradékaPetrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien