"kettő" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
kettőzwei
kettőzwo

Beispieltexte mit "kettő"

kettő elölről látható;zwei von vorn sichtbar,
kettő hátulról látható.zwei von hinten sichtbar.
Kettő elölről és kettő hátulról látható.Zwei von vorn und zwei von hinten sichtbar.
Kettő vagy több írószerből álló toll- vagy ceruzakészletZusammenstellungen aus mindestens zwei Kugelschreibern und/oder Füllhaltern und/oder Füllbleistiften
Kettő vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók "kontúrvezérlésre";zwei oder mehr Achsen zur simultanen "Bahnsteuerung";
Kettő vagy négy, amelyek a 31., a 98. vagy a 112. számú előírás szerint kaptak típusjóváhagyást, kivétel: „A” osztályú fényszórók.Zwei oder vier, typgenehmigt nach Regelung Nr. 31, 98 oder 112, ausgenommen Scheinwerfer der Klasse A.
a kettő összekapcsolásának módjaund der Methode, die zur Verknüpfung der beiden Werte verwendet wird,
E létesítmények közül csak kettő volt bioetanol-gyártó.Nur zwei von ihnen waren Hersteller von Bioethanol.
a kettő kombinációját alkalmazhatják vagy alakíthatják ki.eine Kombination aus beidem anwenden oder entwickeln.
Juh- vagy kecsketejből, illetve e kettő keverékéből készített Kefalotyri és KasseriKefalotyri und Kasseri, die aus Schaf- und/oder Ziegenmilch hergestellt werden
Közülük csak kettő jelezte, hogy együtt kíván működni a jelenlegi felülvizsgálatban.Nur zwei dieser Einführer meldeten sich und waren bereit, bei dieser Überprüfung mitzuarbeiten.
A helyszíni látogatásokon részt vevő bizottsági képviselők maximális száma kettő lehet.Die Zahl der an Ortsbesichtigungen teilnehmenden Vertreter der Kommission darf zwei Personen nicht überschreiten.
A kettő összehasonlítása gyártelepi alapon történt, hasonlóan az eredeti vizsgálatban történtekhez.Der Vergleich zwischen beiden Werten erfolgte wie in der Ausgangsuntersuchung auf der Stufe ab Werk.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

mindkettőbeide
kettősDuett
negyvenkettőzweiundvierzig
huszonkettőzweiundzwanzig
kettős kémDoppelagent
kettős ágyDoppelbett
kettős adóztatásDoppelbesteuerung
kettős állampolgárságdoppelte Staatsangehörigkeit
kettősműködésű hengerekdoppeltwirkende Zylinder
mindkettő lehetségesbeides möglich
kettőnél több lakásmehr als zwei Wohnungen
kettős felhasználású áruProdukt mit doppeltem Verwendungszweck
kettős felhasználású technológiaTechnologie mit doppeltem Verwendungszweck
Kettős üzemű gázüzemű járművekFahrzeuge mit Zweistoffbetrieb
kettőnél több lámpa meghibásodottwenn mehr als zwei Lampen ausfallen,
Kettős működésű hengerrel felszerelt szivattyúPumpe mit doppeltwirkendem Zylinder
Kettős működésű hengerek esetén két tömlőt kell csatlakoztatni.Bei doppeltwirkenden Zylindern werden zwei Schläuche angeschlossen.
Kettős működésű alkalmazások manuális 4 utas 3 állású szeleppelDoppeltwirkende Anwendungen mit manuellem 4-Wege-Ventil mit 3 Stellungen
Kettőnél több vivőfrekvencián történő egyidejű működésre alkalmas;Möglichkeit zum gleichzeitigen Betrieb auf mehr als zwei Trägerfrequenzen;
Kettős vagy komplex szilikátok, beleértve az alumínium-szilikátokat vegyileg nem meghatározva isDoppelsilicate oder komplexe Silicate, einschließlich Aluminosilicate, auch chemisch nicht einheitlich
ne legyen kettős támogatás.keine Doppelfinanzierung stattfindet.
A zsákvég megkettőzése tilos.Die Verwendung von Hievsteerten ist verboten.
Lehet optikai, akusztikai vagy mindkettő.Sie kann optisch, akustisch oder beides sein.
szuperfoszfátok (szimpla, kettős vagy hármas);Superphosphate (einfache, doppelte oder dreifache);
Mázas kettős csempe, „Spaltplatten” típusúGlasierte keramische Spaltplatten
az alábbiak közötti kettős finanszírozás elkerülése:über die Vermeidung der Doppelfinanzierung zwischen
annak kettővel szorzott százalékos invertcukor-tartalmát,die Zahl des doppelten Prozentsatzes des Gehalts an Invertzucker dieses Zuckers,