"kamat" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
kamatZins

Beispieltexte mit "kamat"

kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;Zinsen und sonstigen Erträge dieser Konten,
A határozatban megállapított kamatIn der Entscheidung angegebene Zinsen
Adózás előtti kockázatmentes kamatRisikofreier Zins vor Steuern
Fizetési határidők és késedelmi kamatZahlungsfristen und Verzugszinsen
A közokiratban/egyezségben foglalt feltételek és kamatInhalt der öffentlichen Urkunde/des gerichtlichen Vergleichs und Zinsen
Váltókra és hasonló rövid lejáratú eszközökre fizetett kamatZinsen auf kurzfristige Schuldverschreibungen
a hitelviszonyt megtestesítő, kibocsátott értékpapírok után járó felhalmozott kamataufgelaufene Zinsen auf begebene Schuldverschreibungen
A késedelmi kamat kiszámításaBerechnung der Verzugszinsen
ebből: kamat FISIM levonása előttDavon: Zinsen vor FISIM
Kifizetett kamat és pénzügyi költségekZinsen und Finanzierungskosten
Adózás előtti kockázatmentes kamat [107]Risikofreier Zins [107] vor Steuern
Kamatköltség és kamat jellegű kifizetések;Zinsen und ähnliche Aufwendungen;
A határozat rendelkező része és a kamat feltételei:Tenor der Entscheidung und zugesprochene Zinszahlung
A hiteltörlesztés kezdő időpontja előtt tőkésített kamat összegeBetrag der vor Beginn der Kreditlaufzeit kapitalisierten Zinsen

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

kamattámogatásZinszuschuss
kölcsönkamatDarlehnszins
kamatköteleszinsbar
kamatmentes hitelzinsloser Kredit
elhatárolt hitelkamataufgelaufene Zinsforderungen aus Krediten:
Kötvények kamataZinsen auf langfristige Schuldverschreibungen
leszámítolási kamatlábDiskontsatz
A kamatok kezeléseBehandlung von Zinsen
a kamatlábak szintje;Höhe der Zinssätze;
MINIMÁLIS KAMATLÁBAK ALKALMAZÁSAANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZE
Bázispontban kifejezett kamatfelárakDarlehensmargen in Basispunkten
Származtatott eszközök kamatkockázataZinsrisiko von Derivaten
kamatra vagy egyéb hozamokra; vagyZinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten oder
Kamat- és törlesztési hátralékokZins- und Rückzahlungsrückstände
Kamatösszeg (millió RON-re kerekítve)Zinsbetrag (auf Mio. RON aufgerundet)
KAMATLÁBAK, KOCKÁZATI DÍJAK ÉS EGYÉB DÍJAKZINSSÄTZE, PRÄMIENSÄTZE, SONSTIGE GEBÜHREN UND ENTGELTE
Kamatfizetési időpont és bármely kapcsolódó indexNominalcoupon und etwaiger Referenzindex
Kamatok felszámításával kiegyenlített pénzügyi szolgáltatásokFinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhebung von Zinsen
kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb hozamok jóváírására; vagyZinsen und sonstigen Erträge dieser Konten oder
A MINIMÁLIS KAMATLÁBAK KÖZLÉSEMITTEILUNG DER MINDESTZINSSÄTZE
Hó végi állományok kamatlábaiZinssätze für Bestände
A KAMATLÁBAK HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJAINKRAFTTRETEN DER ZINSSÄTZE
A MINIMÁLIS KAMATLÁBAK FELÜLVIZSGÁLATAÜBERPRÜFUNG DER MINDESTZINSSÄTZE
ebből: betéteken felhalmozott kamattartozásdavon: aufgelaufene Zinsen auf Einlagen
ebből: hiteleken felhalmozott kamatkövetelésdavon: aufgelaufene Zinsen auf Kredite
Az előfinanszírozás kamathozamának elszámolásaBuchführung über die Zinserträge aus Vorfinanzierungen