"következmény" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
következményFolge
következményKonsequenz

Beispieltexte mit "következmény"

gazdasági következménywirtschaftliche Auswirkung
Általánosságban szólva, kevesebb az erkölcsi kockázatból származó negatív következmény azokban az esetekben, ahol nagyobb fokú a tehermegosztás, illetve magasabb a saját hozzájárulás aránya.Je umfangreicher Lastenverteilung und Eigenbeitrag sind, desto geringer sind in der Regel die Folgen eines moralischen Risikos.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

A következmények súlyosak.Die Folgen sind schwerwiegend.
Következmények a járulékos tőkeinstrumentumokra vonatkozó feltételek teljesülésének megszűnése eseténNichterfüllung der Bedingungen für Ergänzungskapitalinstrumente
Következmények a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokra vonatkozó feltételek teljesülésének megszűnése eseténNichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
A súlyos következményekre való hivatkozásokat ki kell emelni.Hinweise auf schwerwiegende Konsequenzen sind optisch hervorzuheben.
A vitatott finanszírozás tekinthető e változások következményének.Die streitige Finanzierung kann als eine Folge dieser Veränderungen betrachtet werden.
A nettósítás kockázatcsökkentő hatása elismerésének következményeiFolgen der Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem Netting
a biocid termék felhasználásának és ártalmatlanításának következményei;die Auswirkungen der Verwendung und der Beseitigung des Biozidprodukts;
az alkalmazástól való eltekintés következményeinek teljes körű felmérése.das umfassende Verständnis der Auswirkungen einer solchen Befreiung.
Tájékoztatták őket ezenkívül az együttműködés elmaradásának következményeiről is.Sie wurden auch über die entsprechenden Folgen informiert.
Továbbá felhívták a figyelmüket az együttműködés elmulasztásának következményeire is.Sie wurden auch über die Folgen einer etwaigen Nichtmitarbeit informiert.