"kén" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

kénSchwefel

Beispieltexte mit "kén"

Kén (a nyers, szublimált, kicsapott és kolloid kivételével)Schwefel (ohne elementaren, sublimierten, gefällten und kolloiden Schwefel)
Elemi kén kivonása és meghatározásaExtraktion und Bestimmung von elementarem Schwefel
A különböző formákban jelen lévő összes kén kivonásaExtraktion von Gesamtschwefel, der in verschiedener Form vorliegen kann
Különböző formákban jelen lévő, vízoldható kén kivonásaExtraktion von wasserlöslichem Schwefel, der in verschiedener Form vorliegen kann
a szublimált kén, a kicsapott kén vagy a kolloid kén (2802 vtsz.);sublimierter Schwefel, gefällter Schwefel und kolloider Schwefel (Position 2802);
Mindenfajta kén, a szublimált, a kicsapott és a kolloid kén kivételévelSchwefel aller Art, ausgenommen sublimierter Schwefel, gefällter Schwefel und kolloider Schwefel
A vízoldható kalcium, magnézium, nátrium és kén kivonása szulfátok formájábanExtraktion von wasserlöslichem Calcium, Magnesium, Natrium sowie von Schwefel (in Form von Sulfat)
Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén (beleértve a melléktermékként keletkező ként is)Schwefelkies, nicht geröstet; Schwefel, roh oder nicht raffiniert, einschließlich Schwefel als Nebenprodukt

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

máskéntgondolkodásAbspaltung
kényszermigrációZwangswanderung
kényszerházasságZwangsheirat
kényelmekAnnehmlichkeiten
egyébkéntansonsten
kényszerítő bírságZwangsstrafe
kényszerű takarékosságZwangssparen
Készletváltozások ágazatonkéntVorratsveränderungen nach Wirtschaftsbereichen
önkéntes munkaehrenamtliche Tätigkeit
Hiányidő cikkenkéntArtikelfehlzeiten
önkényes eltávozásunerlaubtes Entfernen von der Truppe
hektáronkénti támogatásHektarbeihilfe
darabszám bunkerszalagonkéntStückzahl je Bunkerband
Kén-dioxid hozzáadása mg/l:SO2-Zusatz in mg/l:
Kén-trioxid (kén-anhidrid), arzén-trioxidSchwefeltrioxid (Schwefelanhydrid), Diarsentrioxid
A kényszer leírása.Beschreibung der Einschränkung.
Az évenkéntiség elveGrundsatz der Jährlichkeit
önkéntes katonai szolgálatfreiwilliger Wehrdienst
Önkéntes adatszolgáltatás (1)Freiwillige Meldung (1)
Munkavállalói jövedelem ágazatonkéntArbeitnehmerentgelt nach Wirtschaftsbereichen
Kén-trioxid (kénsav anhidrid); arzén-trioxidSchwefeltrioxid (Schwefelsäureanhydrid); Diarsentrioxid (Arsenigsäureanhydrid)
kényszerítő műszaki vagy költségvetési korlátok;zwingende technische oder haushaltsbezogene Beschränkungen,
Kérjük, hogy azt a következő nyelvek egyikén töltse ki:Bitte füllen Sie ihn in einer der folgenden Sprachen aus:
Kérjük, hogy listánként csak egy tagállamot jelöljön meg.Bitte je Liste nur einen Mitgliedstaat ankreuzen.
Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célraChemische Elemente und chemische Verbindungen, zur Verwendung in der Elektronik dotiert
Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68333-28-8)Destillate (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere katalytisch gekrackte (CAS-Nr. 68333-28-8)
Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68333-27-7)Destillate (Erdöl), hydrodesulfurierte intermediäre katalytisch gekrackte (CAS-Nr. 68333-27-7)
Önkéntes kiegészítő információk a címkénZusätzliche freiwillige Angaben auf dem Etikett
Az önkéntesek tartózkodási engedélyeAufenthaltstitel für Freiwillige
Pénzbírság és kényszerítő bírságGeldbußen und Zwangsgelder
alaponként meghatározott felső határok;Obergrenzen je Fonds,
Termeléstől függő önkéntes támogatásFakultative gekoppelte Stützung
Bruttó belföldi szállítások ágazatonkéntBruttoinlandslieferungen nach Sektor
Összes folyó termelőfelhasználás ágazatonkéntGesamtvorleistungen nach Wirtschaftsbereichen
önkéntes, átcsoportosítással nyújtható támogatás,eine fakultative Umverteilungsprämie;