"intézmény" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
intézményAnstalt

Beispieltexte mit "intézmény"

intézmény elnökePräsident einer Institution
intézmény főtitkárGeneralsekretär einer Institution
intézmény hatásköreinstitutionelle Zuständigkeit
intézmény titkárságaSekretariat einer Institution
közjogi intézményöffentlich-rechtliche Einrichtung
oktatási intézményLehranstalt
AKCS–EU intézményAKP-EU-Institution
pszichiátriai intézményNervenheilanstalt
egészségügyi intézményKrankenanstalt
az intézmény alelnökeVizepräsident einer Institution
közösségi intézmény székhelyeSitz der Institution
A közös cselekvési terv kedvezményezettje valamely közjogi intézmény.Der Begünstigte im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans ist eine Einrichtung des öffentlichen Rechts.
A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló intézmény.Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte.
A jelentést benyújtó intézmény adataiAngaben zur Stelle, die den Bericht vorlegt
Tanfolyamok az intézmény tagjai számáraKurse für die Mitglieder der Einrichtung
az intézmény folyó évi adótúlfizetése;Steuerüberzahlungen des Instituts im laufenden Jahr,
Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadásokSonstige Ausgaben für die Mitglieder
az intézmény anyavállalata vagy annak leányvállalatai;das Mutterunternehmen des Instituts oder seine Tochterunternehmen,
Az intézmény személyi állományát segítő intézkedésekMaßnahmen zugunsten des Personals der Einrichtung
közösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti keresetEG-Amtshaftungsklage

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

EU-intézményGemeinschaftsorgan
EGT-intézményEWR-Institution
intézményi reforminstitutionelle Reform
intézményi szerkezetinstitutionelle Struktur
intézményi tevékenységBestehen der Institution
intézményközi kapcsolatokinterinstitutionelle Beziehungen
intézményi együttműködésinstitutionelle Zusammenarbeit
vallási intézményreligiöse Einrichtung
Közjogi intézményEinrichtung des öffentlichen Rechts
politikai intézménypolitische Institution
pénzügyi intézményFinanzinstitution
Közjogi intézmény(ek)Einrichtung(en) des öffentlichen Rechts
intézményi hatáskör (EU)Institutionelle Zuständigkeit (EU)
intézményi egyensúly (EU)Institutionelles Gleichgewicht (EU)
intézményközi kapcsolatok (EU)Interinstitutionelle Beziehungen (EU)
Intézményközi nyelvi együttműködésInterinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich
Az intézmények tőkekövetelményeEigenmittelanforderungen an institute
A közintézmények energiahatékonyságaEnergieeffizienz in öffentlichen Einrichtungen
Intézményközi együttműködés a költségvetési eljárás soránInterinstitutionelle Zusammenarbeit im Haushaltsverfahren
intézményi értékelés (a projektértékelési elvek 40–44. bekezdése);Institutionelle Beurteilung (DAC-Grundsätze Absätze 40 bis 44),
intézményi jellegű tudományos és technikai kiszolgáló tevékenységek.Tätigkeiten im Bereich der wissenschaftlichen und technischen Unterstützung institutioneller Art.
intézmények fióktelepei, amelyek központi ügyvezetésének helye külföldön található.Zweigstellen von Instituten, die ihre Hauptverwaltung außerhalb dieses Staatsgebiets haben.
Intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni, rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező kitettségekRisikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung
Intézményközi eljárások esetén a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt az eljárásért felelős ajánlatkérő köteles megküldeni.Bei interinstitutionellen Verfahren wird die Bekanntmachung der Zuschlagserteilung von dem für das Verfahren zuständigen öffentlichen Auftraggeber übermittelt.
az ENSZ szakosított intézményeSonderorganisation der VN
oktatási és kutatási intézmények.Bildungs- und Forschungseinrichtungen.
Az intézmények igazgatási kiadásaiVerwaltungsausgaben der Organe
képzési intézmények és kutatóközpontok,Ausbildungseinrichtungen und Forschungszentren;
egy intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer;einen institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer,
felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek;Hochschuleinrichtungen und Forschungsinstituten,
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségekRisikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen