"hiányos" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
hiányosmangelhaft
hiányosmangelnd

Beispieltexte mit "hiányos"

hiányos és aszimmetrikus tájékoztatás: A K+F+I-t a kockázatok és a bizonytalanság magas szintje jellemzi.Unvollständige und asymmetrische Informationen: FuEuI ist mit viel Risiko und Ungewissheit verbunden.
A CeDo ennélfogva kijelentette, hogy a 3. kritérium Bizottság általi meghatározása e tekintetben hiányos.Daher sei die Definition des Kriteriums 3 durch die Kommission in dieser Hinsicht unzureichend.
a parcellák és feljegyzések hiányos ellenőrzéseLückenhafte Kontrollen von Parzellen und Aufzeichnungen
a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások használatát korlátozó tényezők: a számítási felhő hiányos ismerete,einschränkende Faktoren für die Nutzung von Cloud-Computing-Dienstleistungen: unzureichende Kenntnisse in Bezug auf Cloud-Computing;
Ez a határidő nem tartható azokban az esetekben, ahol a Hatóságnak többször kell információt kérnie a hiányos bejelentések miatt.Diese Frist kann nicht eingehalten werden, wenn die Überwachungsbehörde aufgrund unvollständiger Anmeldungen mehrfach um Auskünfte ersuchen muss.
A Hatóság számos olyan hiányos adatot azonosított, amelyeket illetően a kérelmező részéről további hozzájárulásra lett volna szükség.Die Behörde ermittelte mehrere Datenlücken, die weitere Beiträge des Antragstellers erfordert hätten.
A bejelentésben közölt helytelen vagy félrevezető információ hiányos információnak minősül (a végrehajtási rendelet 5. cikkének (4) bekezdése).Unrichtige oder irreführende Angaben in der Anmeldung werden als unvollständige Angaben angesehen (Artikel 5 Absatz 4 der Durchführungsverordnung).
a hiányos adatok 65. cikk (2) bekezdésének megfelelő kiküszöböléséhez szükséges helyettesítő adatok meghatározásához használt módszer leírása.eine Beschreibung der Methode zur Bestimmung von Ersatzdaten zur Schließung von Datenlücken gemäß Artikel 65 Absatz 2.
Az indoklással ellátott beadványban közölt helytelen vagy félrevezető információ hiányos információnak minősül (a végrehajtási rendelet 5. cikkének (4) bekezdése).Unrichtige oder irreführende Angaben im begründeten Antrag werden als unvollständige Angaben angesehen (Artikel 5 Absatz 4 der Durchführungsverordnung).

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

hiányosságMangel
Piaci hiányosság megléteVorliegen eines Marktversagens
Piaci hiányosság fennállásaVorliegen von Marktversagen
hiányosságok az ellenőrzések terénMängel bei der Überwachung der Kontrollen
hiányosságok az EMGA akkreditációs kritériumaibanUnzulängliche Einhaltung der Zulassungskriterien für den EGFL
hiányosságok az EMVA akkreditációs kritériumaibanUnzulängliche Einhaltung der Zulassungskriterien für den ELER
hiányosságok az EMGA akkreditációs kritériumaiban (adósok)Unzulängliche Einhaltung der Zulassungs- kriterien für den EGFL (Außenstände)
hiányosságok a korengedményes nyugdíjazási rendszer igazgatása terénMängel bei der Verwaltung der Vorruhestandsregelung
Hiányosságok esetén azok orvoslását célzó intézkedésekre vonatkozó ajánlások fogalmazhatók meg az érintett tagállamok számára.Bei etwaigen Mängeln können den betreffenden Mitgliedstaaten Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen übermittelt werden.
a helyszíni ellenőrzések hiányosságaiUnzulänglichkeiten bei den Vor-Ort-Kontrollen
a követelésbehajtási eljárás hiányosságaiUnzulängliche Eintreibung von Außenständen
a követelésbehajtási eljárás hiányosságaiUnzulängliches Eintreibungsverfahren für Außenstände
az agrár-környezetvédelmi intézkedések hiányosságaiUnzulänglichkeiten bei den Agrarumweltmaßnahmen
a támogatható kérelmek kiválasztásának hiányosságaiMängel bei der Auswahl zwischen mehreren zuschussfähigen Anträgen
a rendszer erősségeinek és hiányosságainak értékelése,Beurteilung der Stärken und Schwächen des Managementsystems;
súlyos hiányosságokat mutató ellenőrzési rendszer, csalásSchwere Mängel des Kontrollsystems, Betrug