"formanyomtatvány" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
formanyomtatványFormular

Beispieltexte mit "formanyomtatvány"

Az 1. cikk (2) bekezdése szerinti formanyomtatványFormblatt gemäß Artikel 1 Absatz 2
Közösségi behozatali engedély – közös formanyomtatványEinfuhrgenehmigung der Gemeinschaft — Gemeinsamer Vordruck
Adatformátum és az ujjlenyomatok rögzítését szolgáló formanyomtatványDatenformat und fingerabdruckblatt
A kijelölt szervezetként való kijelölés kérelmezésekor benyújtandó formanyomtatványBei Beantragung einer Benennung als benannte Stelle vorzulegendes Antragsformular
A feltételezett jogellenes állami támogatásokra vonatkozó panaszok benyújtásához kitöltendő formanyomtatványFormblatt für Beschwerden über mutmaßlich rechtswidrige staatliche Beihilfen
E formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.Alle Felder dieses Formulars müssen ausgefüllt werden.
Ez az összefoglaló lehet jelentés vagy formanyomtatvány is.Diese Zusammenfassung kann in Form eines Berichts oder eines Standardformulars erstellt werden.
A bejelentési formanyomtatvány III.6.A részének 6. szakasza.Vgl. Teil III.6.A Abschnitt 6 des Standardanmeldeformulars.
A VIII. mellékletben a formanyomtatvány a következőképpen módosul:In Anhang VIII wird das Standardformular wie folgt geändert:
az egyszerűsített formanyomtatvány helytelen vagy félrevezető információt tartalmaz;das vereinfachte Formblatt CO unrichtige oder irreführende Angaben enthält,
E bejegyzés hiánya nem vonja kétségbe az átmeneti helyettesítő formanyomtatvány érvényességét.Das Fehlen dieser Angaben hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der provisorischen Ersatzbescheinigung.
Amennyiben a formanyomtatvány minden részének kitöltése nem lehetséges, ennek okait szerepeltetni kell.Sollte es nicht möglich sein, alle Rubriken des Formblatts auszufüllen, sollte dies begründet werden.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

A CO-formanyomtatvány céljaZweck dieses Formblatts CO
kötetlen szöveg és formanyomtatványok.Freitext und Standardformulare.
Az egyszerűsített CO-formanyomtatvány céljaZweck des vereinfachten Formblatts CO
A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni.Das Formular ist auf einem Blatt auszudrucken.
a kérelmező által benyújtott formanyomtatvány;vom Antragsteller ausgefülltes Formular,
A normál kiviteli engedély formanyomtatványának mintájaMustervordruck einer normalen ausfuhrgenehmigung
A tagállamok felelnek a formanyomtatványok nyomtatásáért.Der Druck der Vordrucke obliegt den Mitgliedstaaten.
A formanyomtatványok meghatározása és későbbi módosításaiErstellung und spätere Änderung der Formulare