"fogékony" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
fogékonyanfällig

Beispieltexte mit "fogékony"

Csak a VHS-re és/vagy IHN-re fogékony fajok esetében kell alkalmazni.Gilt nur für für VHS und/oder IHN empfängliche Arten.
2. lehetőség – csak a fogékony állatok leölése és teljes megsemmisítéseOption 2 — Tötung und vollständige Vernichtung nur der verdächtigen Tiere
az adott betegség(ek)re fogékony fajokat nem oltották be az illető betegség(ek) ellen]für die einschlägige(n) Krankheit(en) empfängliche Arten nicht gegen die betreffende(n) Krankheit(en) geimpft werden.]
ahol az adott betegség(ek)re fogékony fajokat nem vakcinázták az illető betegség(ek) ellen, ésin dem für die betreffende(n) Krankheit(en) empfängliche Arten nicht gegen die betreffende(n) Krankheit(en) geimpft werden, und
valamennyi fogékony állat az elmúlt 12 hónap során mentes a betegség klinikai vagy egyéb tüneteitől;In den letzten zwölf Monaten waren alle empfänglichen Tiere frei von klinischen oder sonstigen Anzeichen dieser Krankheit;
a 206/2010/EU rendeletnek a kéknyelv-betegségre fogékony állatok behozatali követelményei tekintetében történő módosításárólzur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 hinsichtlich der Vorschriften für die Einfuhr für die Blauzungenkrankheit empfänglicher Tiere
A Paralichthys olivaceus faj fogékony a pisztrángok vírusos vérfertőzésére, amit a melléklet nem egzotikus halbetegségként tart számon.Die japanische Flunder (Paralichthys olivaceus) ist empfänglich für die nicht exotische Fischkrankheit virale hämorrhagische Septikämie.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Anti-mikrobiális fogékonyság vizsgálat zoonotikus szalmonella-izolátumokon.Testung der Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln bei Isolaten zoonotischer Salmonellen;
ahol az adott betegség(ek)re fogékony fajokat nem oltották be az illető betegség(ek) ellen; valamintin dem für die betreffende(n) Krankheit(en) empfängliche Arten nicht gegen die betreffende(n) Krankheit(en) geimpft werden und
A fogékony fajokkal népesített mesterséges tavakat le kell zárni, vagy azokat a nem jóváhagyott halgazdaságoktól biztonságos távolságra kell elhelyezni.Teiche mit empfänglichen Arten sollten abgedeckt sein oder in sicherer Entfernung zu nicht zugelassenen Betrieben liegen.