"feltétlenül" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
feltétlenültunlichst

Beispieltexte mit "feltétlenül"

Feltétlenül be kell tartani a regionális biztonsági utasításokat.Grundsätzlich sind die regionalen Sicherheitsanweisungen einzuhalten.
Feltétlenül szükséges volt ugyanis, hogy mindig elegendő kalória álljon rendelkezésre, hogy el lehessen viselni a súlyos munkafeltételeket a kőbányákban.Denn es mussten ständig genügend Kalorien aufgenommen werden können, um der Schwerstarbeit im Marmorbruch gewachsen zu sein.
A lánc végdarabját feltétlenül a laza láncvégre kell szerelni.Das Kettenendstück muss unbedingt und immer am losen Kettenende montiert sein.
Rövid leírás, amely feltétlenül tartalmazza a következő információkat:Kurze Beschreibung, mit insbesondere folgenden Angaben:
Az üres ág laza végét feltétlenül fel kell szerelni a lánc végdarabjára.Das lose Leerstrangende muss unbedingt am Kettenendstück montiert sein.
Ezeket feltétlenül be kell tartani, illetve ellenőrizni kell azok betartását.Sie sind unbedingt zu befolgen, respektive die Einhaltung zu kontrollieren.
A munka megkezdését megelőzően feltétlenül meg kell vizsgálni a fék működésétVor Arbeitsbeginn unbedingt die Funktion der Bremse prüfen
Az olasz hatóságok piacvédelmi intézkedéseket hoztak egy feltétlenül szükséges időszakra.Die italienischen Behörden trafen zur Stützung dieses Marktes Maßnahmen, die nur während der unbedingt notwendigen Dauer anzuwenden waren.
Részegységek cseréjét követően illetékes személlyel feltétlenül meg kell vizsgáltatni a berendezést!Der Austausch von Bauteilen zieht zwangsläufig eine anschließende Prüfung durch eine befähigte Person nach sich!

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

A jóváhagyás jogosultja feltétlenül:Der Inhaber der Genehmigung muss insbesondere:
A típusjóváhagyás jogosultja feltétlenül:Der Inhaber einer Genehmigung muss insbesondere
Ami a tárgyalás tartását illeti, arra nem kerül sor feltétlenül minden ügyben.Eine mündliche Verhandlung wird nicht systematisch durchgeführt.
Az alábbi jegyzéket az információszolgáltatás során nem kell feltétlenül szó szerint követni.Für die Informationen muss nicht der genaue Wortlaut der nachstehenden Liste verwendet werden.
Az eltolás mértékének akkorának kell lennie, amekkora feltétlenül szükséges a vizsgálat végrehajtásához.Die Verschiebung darf nur so weit erfolgen, wie es für die Durchführung der Prüfung unbedingt notwendig ist.
Forró szerkezeti elemek közelében végzett mindenfajta munka során feltétlenül védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Bei allen Arbeiten in der Nähe von heißen Bauteilen grundsätzlich Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Kézi vagy karbantartási üzemmódban történő munkavégzéskor nem feltétlenül következik be a berendezés automatikus lekapcsolása.Wird im Handbetrieb oder Wartungsmodus gearbeitet, ist das automatisierte Abschalten der Anlage nicht zwingend vorgegeben.