"felhasználó" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
FelhasználóNutzer
felhasználóAnwender
felhasználóBenutzer

Beispieltexte mit "felhasználó"

Bejegyzett felhasználóeingetragener Nutzer
Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:anwenderprogrammierbare Logikschaltkreise (FPLDs) mit einer der folgenden Eigenschaften:
a keresést felhasználó végzi;von einem Benutzer eine Abfrage durchgeführt wird,
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővelfür Leuchtstoffröhren für ultraviolette A-Strahlen
Hozzáférhetőség minden felhasználó számáraZugänglichkeit für alle Benutzer
elégtelen útmutatások a járművezető/a felhasználó számáraunzureichende Anweisungen für den Fahrer/Benutzer
Magas fehérjetartalmú takarmányt felhasználó takarmánykeverőkMischer, die Futtermittel mit hohem Proteingehalt verwenden
a felhasználó kívánságának megfelelő szabad programozhatóságra;frei programmiert werden können entsprechend den Benutzeranforderungen;
Megjegyzések az energiaforrásként levegőt felhasználó hőszivattyúkhozBemerkungen zu Luftwärmepumpen

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

információfelhasználóInformationsnutzer
felhasználói tájékoztatóBenutzerinformation
Felhasználói fiók létrehozásaKonto erstellen
felhasználói csoportok megnevezése;Festlegung der Verwenderkategorien;
A felhasználók érdekeInteresse der Verwender
A kért felhasználónévIhr gewünschter Benutzername
A felhasználóipar érveiArgumentation der Verwenderindustrie
A végfelhasználók/fogyasztók érdekeInteresse der Endverwender/Verbraucher
Felhasználói fiókjának használatát engedélyeztük.Ihr Konto wurde freigeschaltet.
felhasználói információk az energiagazdálkodási funkció aktiválásának módjáról;Erklärung für Benutzer, wie die Verbrauchsminderungsfunktion eingeschaltet wird;
Felhasználóink közé tartoznak még a nemzetközi tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók és a szakfordítók.Unsere Nutzer sind auch international ausgerichtete Studenten und professionelle Übersetzer.
felhasználói információk az energiagazdálkodási funkció használatával potenciálisan elérhető energiamegtakarításról;Informationen für Benutzer über die Energiesparmöglichkeiten der Verbrauchsminderungsfunktion;
A végfelhasználók (fogyasztók) érdekeInteresse der Endverwender (Verbraucher)
Adja meg felhasználónevét és jelszavát.Bitte tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.
Az importőrök és a felhasználók érdekeiInteresse der Einführer und Verwender
Nem tud hozzáférni felhasználói fiókjához?Können Sie nicht auf Ihr Konto zugreifen?
A „felhasználói oldal” internetcíme (URL).Internet-Adresse (URL) des „Beschafferprofils“.
Importőrök/felhasználók a Közösségen belülEinführer/Verwender in der Gemeinschaft
Mellékelten áttekintést láthatnak felhasználóink szakterületeiről.Nebenstehend sehen Sie eine Übersicht über die Fachgebiete unserer Nutzer.