"felbontás" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
felbontásAuflösung

Beispieltexte mit "felbontás"

A sebesség felbontás kisebb, mint 6 fok/s, és a pontosság 6 fok/s vagy jobb;Auflösung der Drehrate (rate resolution) kleiner/gleich 6 °/s und Genauigkeit kleiner/gleich 0,6 °/s,

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

házasság felbontásaEhescheidung
nagy képfelbontású televízióhochauflösendes Fernsehen
1200 × 1600 pixel felbontással,einer Auflösung von 1200 × 1600 Pixel,
felbontása 324 × 256 pixel,einer Auflösung von 324 × 256 Pixel,
Felbontási és helyzeti rész:einem die Auflösung und Position bezeichnenden Teil:
felbontása legalább 125 vonal/mm, ésmit einer Auflösung von 125 Linien/mm oder mehr und
Felbontásuk 12 bit, a "teljes konverziós idő" kevesebb, mint 20 ns;Auflösung von 12 bit mit einer 'Gesamtwandlungszeit' kleiner als 20 ns,
Statisztikai egység felbontási értéke.Auflösungswert einer statistischen Einheit.
A szerződés módosítása vagy felbontásaÄnderung und Auflösung des Vertrags
1920 × 1080 pixeles gyári felbontással,einer nativen Bildschirmauflösung von 1920 × 1080 Pixel,
Sebességfokozatok használata szerinti felbontás:Unterteilung nach Verwendung der Gänge:
a házasság felbontását igazoló tanúsítvány,die Bescheinigung über die Auflösung der Ehe,
az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek.Personen, die bei der Öffnung anwesend sein dürfen.
A megállapodás hatálybalépése, időtartama és felbontásaInkrafttreten, Laufzeit und Kündigung