"február" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
februárFebruar

Beispieltexte mit "február"

Kelt Brüsszelben, 2012. február 1-jén.Brüssel, den 1. Februar 2012.
Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.Geschehen zu Brüssel am 1. Februar 2013.
betakarítás február és szeptember közöttErnte zwischen Februar und September
Az Európai Parlament 2014. február 26-i véleménye.Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 26.2.2014.
A Bizottság 2011. február 9-i, „Kihívásból lehetőség:Das Grünbuch der Kommission vom 9. Februar 2011 "Von Herausforderungen zu Chancen:
Lengyelország 2012. február 27-én nyújtotta be észrevételeit.Polen übermittelte seine Stellungnahme am 27. Februar 2012.
Születési dátum: 1954. február 6. Korábbi ukrán államügyész.Geburtsdatum: 6.2.1954, ehemaliger Generalstaatsanwalt der Ukraine

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Február 1. és április 30. közötti időszakraVom 1. Februar bis 30. April
2012 februárjában csatlakozott a tartalékos állományhoz.Im Februar 2012 trat er den Reservetruppen bei.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012. február 17.Tag der Benennung durch die VN: 17. Februar 2012.
A korlátozó intézkedéseket 2015. február 20-ig meg kell újítani.Die restriktiven Maßnahmen sollen bis zum 20. Februar 2015 verlängert werden.
2013. február 22-én Dánia egyetértését fejezte ki ezzel kapcsolatban.Dänemark erklärte sich am 22. Februar 2013 damit einverstanden.
2012. február 24-én a Bizottság újabb hatályvesztési felülvizsgálatot indított.Am 24. Februar 2012 leitete die Kommission eine erneute Auslaufüberprüfung ein.
Az érdekelt felek észrevételeit 2011. február 28-án továbbították Franciaországnak.Die Stellungnahmen der Beteiligten wurden am 28. Februar 2011 an Frankreich übermittelt.
a gabonaágazatban 2014. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításárólzur Festsetzung der ab dem 1. Februar 2014 im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle