"eszköz" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

eszközMittel
eszközTool

Beispieltexte mit "eszköz"

elektromos eszközelektronisches Gerät
távközlési eszközFernmeldegerät
audiovizuális eszközAudio- und Videogerät
kommunikációs eszközKommunikationsmittel
mezőgazdasági eszközlandwirtschaftliches Gerät
új közösségi eszközneues Gemeinschaftsinstrument
uniós pénzügyi eszközFinanzinstrument der EU
kormányközi jogi eszközzwischenstaatliches Rechtsinstrument
környezetvédelmi gazdasági eszközWirtschaftsinstrument für die Umwelt
a természetitőke-finanszírozási eszköz.die Finanzierungsfazilität für Naturkapital.
Optikai eszköz gyártásaHerstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten
Pénzügyi eszköz kivezetéseAusbuchung eines finanziellen Vermögenswertes
Természetitőke-finanszírozási eszköz [7]Finanzierungsfazilität für Naturkapital [7]
A támogatás megfelelő eszközDie Beihilfe ist ein geeignetes Mittel
Vidékfejlesztés – átmeneti eszközLändliche Entwicklung - Übergangs- instrument
A gyorsított innovációt célzó eszközDer schnelle Weg zur Innovation
Az európai hálózatfinanszírozási eszközFazilität „Connecting Europe“
A növekedést szolgáló tőkefinanszírozási eszközEigenkapitalfazilität für Wachstum
Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási EszközEuropäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument
Üzleti kombináció keretében megszerzett immateriális eszközBei einem Unternehmenszusammenschluss erworbener immaterieller Vermögenswert
bármely más eszköz fedez;durch andere Vermögenswerte besichert sind;
a választott eszköz jellemzői,Merkmale des gewählten Instruments;
A pénzügyi eszköz struktúrájaStruktur des Finanzierungsinstruments
Az eszköz folytatódó kimutatásaVermögenswert weiter erfassen
Kiiktató eszköz használata tilos.Die Verwendung einer Abschalteinrichtung ist verboten.
A támogatási eszköz megfelelőségeGeeignetheit des Beihilfeinstruments
a Rugalmassági Eszköz igénybevételérőlüber die Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

szállítóeszközBeförderungsmittel
evőeszközBesteck
evőeszközEssbesteck
űreszközRaumfahrzeug
Eszköz-hozzájárulásZuführung von Vermögenswerten
felvevő segédeszközPickhilfe
dokumentációs eszközDokumentationswerkzeug
A diákhitelgarancia-eszközBürgschaftsfazilität für Studiendarlehen
szennyezéscsökkentő eszközReinhaltungsvorrichtung
mérőóra-helyettesítő eszközMessuhrenersatz
Szállítóeszközbe rakodásVerladen auf die Transportmittel
kiszolgálóeszköz megfogóvalBedienteil mit Greifer
immateriális eszközcsoportonként:für jede Gruppe immaterieller Vermögenswerte:
LED-világítóeszközök vezérléséhezzum Ansteuern von LED-Leuchtmitteln geeignet
Az eszközök összegeBetrag der Aktiva,
A garanciaeszköz időtartamaLaufzeit der Bürgschaftsfazilität
mezőgazdasági termelési eszközöklandwirtschaftliches Betriebsmittel
Meghatározott eszközök ellenőrzéseBeherrschung festgelegter Vermögenswerte
központosító segédeszköz mélységkorlátozóvalZentrierhilfe mit Tiefenbegrenzung
Eszközök megjelenése a gazdaságban (K.1)Zubuchungen von Vermögensgütern (K.1)
Eszközök értékesítése 2012. június 30-igVeräußerung von Vermögenswerten bis zum 30. Juni 2012
Eszközök vagy követelések (nemteljesítésből)Vermögenswerte oder Forderungen (aus Nichterfüllung)
Eszközeit rövidebb időn belül újrafelosztanák.Ihre Vermögenswerte würden schneller umverteilt werden.
eszközök kiválasztása, beszerzése vagy elidegenítése;Auswahl, Erwerb oder Veräußerung von Vermögenswerten;
Eszközökkel kapcsolatos adatok: beszerzés és értékesítésCode 1 Buchwert: Zukäufe und Verkäufe
Eszközöket kell biztosítani a távolságok és a vízszintes irányszögek méréséhez.Es sind Features für die Messung von Entfernungen und Winkeln erforderlich.
Rr Érzékelő-, megfigyelő- vagy mérőeszközRr Empfänger, Beobachter oder Messvorrichtung
Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszközAndere Waren für medizinische oder chirurgische Zwecke
Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszközMünzen und Banknoten, ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel
Az állami támogatás mint megfelelő szakpolitikai eszközStaatliche Beihilfen als geeignetes Steuerungsinstrument
A kamatkülönbözet formájában kapott ellenértékre kimutatott eszközVermögenswert für die in Form einer Überschussspanne erhaltene Gegenleistung
Technikai Segítségnyújtás és Információcsere (TAIEX) előcsatlakozási eszközHeranführungsfazilität des Amtes für technische Hilfe und Informationsaustausch (TAIEX)
Az ERFA „Konvergencia” keretösszegéből finanszírozott kockázatmegosztó eszközAus EFRE-Mitteln für das Ziel „Konvergenz“ finanzierte Risikoteilungsinstrumente
A pénzügyi eszközök típusaiArten von Finanzierungsinstrumenten
60. cikk: Bizonyítási eszközökArtikel 60: Nachweise
Állóeszközök + készletek [100]Anlagegüter + Vorräte [100]
alkalmas szállítóeszközöket kell használnigeeignete Transportmittel verwenden
Külföldi valutában nyilvántartott eszközökAktiva in Fremdwährung
tömegközlekedési eszközzel történő szállításBeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Az értékpapírosított eszközök tőkekövetelményeEigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen