"egyesülés" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

egyesülésKoalition
egyesülésUnion
egyesülésVereinigung

Beispieltexte mit "egyesülés"

gazdasági egyesüléswirtschaftliche Interessengemeinschaft
nemzetközi egyesülésgrenzüberschreitende Unternehmensfusion
Európai Gazdasági Egyesüléseuropäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
Az egyesülés típusaArt der Verschmelzung
Például felhasználható egy jelenérték-technika az egyesülés valós értékének meghatározásához.Beispielsweise kann zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts eines Gegenseitigkeitsunternehmens eine Barwerttechnik eingesetzt werden.
Ez a biztonsági adatlap a kenőanyagokkal foglalkozó olaszországi vállalati egyesülés által a kenőanyagok biztonsági adatlapjainak megfogalmazására vonatkozóan kiadott irányelvek szerint készült.Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß den Leitlinien für die Abfassung von Sicherheitsdatenblättern für Schmierstoffe der italienischen Unternehmensvereinigung für Schmierstoffe erstellt.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

egyesülési szabadságVereinigungsfreiheit
egyesülési szerződésFusionsvertrag
vállalkozás egyesüléseFusion von Unternehmen
Németország egyesüléseVereinigung Deutschlands
Egyesülések, szétválások és szervezeti átalakításokVerschmelzungen, Spaltungen und Reorganisationen
termelői szervezetek egyesülése esetén alkalmazandó eljárások;Verfahren im Falle eines Zusammenschlusses von Erzeugerorganisationen;
Tartalékképzési követelmények hitelintézetek részvételével történő egyesülések eseténMindestreservepflichten bei Verschmelzungen, an denen Kreditinstitute beteiligt sind
kollektív beruházások és integrált projektek, ideértve azokat is, amelyek termelői szervezetek egyesüléséhez kapcsolódnak,kollektive Investitionen und integrierte Vorhaben, einschließlich Vorhaben im Zusammenhang mit einem Zusammenschluss von Erzeugerorganisationen;
a társaságok, valamint a más jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek megszűnésére, megszüntetésére és egyesülésére;die Auflösung, das Erlöschen und die Verschmelzung von Gesellschaften, Vereinen oder juristischen Personen;