"együtt" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
együttinklusive (inkl.)
együttbeisammen
együttmitsamt

Beispieltexte mit "együtt"

Mindkét korosztály kizárólag együttBeide Altersklassen zusammengerechnet
A külön nem említett halászatokkal együtt.Einschließlich nicht besonders erwähnter Fischereien.
IGEN, a nyilvántartási számmal/számokkal együtt.JA, zusammen mit der (den) Registrierungsnummer(n).
egy tartályban autoklávozva az oldószerekkel együtt.durch Autoklavierung in einem Gefäß mit Verdünnungsmitteln.
Az intézkedést hozó alszektor megjelölésével együtt.Unter Angabe des Teilsektors, von dem die Maßnahme getroffen wird.
A vizsgálatban két független importőr működött együtt.Bei der Untersuchung arbeiteten zwei unabhängige Einführer mit.
Általában »vízlecsapoló« szivattyúk használatával jár együtt.Gewöhnlich unter Verwendung von Entwässerungspumpen.
11. cikk (családtagok együtt tartása):Artikel 11 (Wahrung der Einheit von Familien):
Amennyiben a személy családdal együtt utazik:Falls die Person mit Familienangehörigen reist, bitte angeben:
Csak másik eredetkóddal együtt használható.Nur anzugeben, wenn ein anderer Code zur Angabe der Herkunft verwendet wird.
A vizsgálatban nem működtek együtt felhasználók.Bei dieser Untersuchung war keiner der Verwender zur Mitarbeit bereit.
Butadién- és maleinsav-kopolimerek ammóniumsóikkal együtt isCopolymere aus Butadien und Maleinsäure, auch ihre Ammoniumsalze enthaltend
i. a kamatok törlesztése a tőketörlesztésekkel együtt történik;die Zinszahlungen zusammen mit den Tilgungszahlungen erfolgen,
Az Uniónak juttatott adományok elfogadásával együtt járó költségekKosten infolge von Zuwendungen an die Union

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

együttélésfreie Partnerschaft
együttbiztosításMitversicherung
együttesBand
együttérzőmitfühlend
AKCS–EU-együttműködésBeziehungen zwischen AKP und EU
együttes fellépésgemeinsames Handeln
együttes álláspontgemeinschaftliche Position
Együttműködő partnerKooperationspartner
együttműködési politikaPolitik der Zusammenarbeit
együttműködési megállapodásKooperationsabkommen
európai együttműködésEuropäische Zusammenarbeit
gazdasági együttműködéswirtschaftliche Zusammenarbeit
kulturális együttműködéskulturelle Zusammenarbeit
kereskedelmi együttműködéshandelspolitische Zusammenarbeit
közigazgatási együttműködésZusammenarbeit der Verwaltungen
együttműködési megállapodás (EU)Kooperationsabkommen (EU)
Együttműködés harmadik országokkalZusammenarbeit mit Drittländern
Együttműködés az audithatóságokkalZusammenarbeit mit den Prüfbehörden
európai politikai együttműködésEuropäische Politische Zusammenarbeit
uniós kormányközi együttműködészwischenstaatliche Zusammenarbeit (EU)
határokon átnyúló együttműködésgrenzüberschreitende Zusammenarbeit
Európai Együttműködési SzövetségEuropäische Vereinigung für Kooperation
gazdasági együttműködési megállapodásErgänzungsabkommen
együttműködés az oktatás területénZusammenarbeit im Bildungswesen
Együttműködés az érintett szervekkelZusammenarbeit mit zuständigen Gremien
Együttes állami részesedés piaci értékeMarktwert des gesamten Anteils der öffentlichen Hand
Együttműködés az adatvédelmi hatóságokkalZusammenarbeit mit Datenschutzbehörden
Együttes nyilatkozat az Izlandi KöztársaságrólGemeinsame Erklärung zur Republik Island
Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaivalZusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika
Együttműködés a vasúti árufuvarozási folyosókkalZusammenarbeit mit Schienengüterverkehrskorridoren
Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültségre, csatlakozóval együttAndere elektrische Leiter, für eine Spannung von 1000 V oder weniger, mit Anschlussstücken versehen
Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültségig, csatlakozóval együttAndere elektrische Leiter, für eine Spannung ≤ 1000 V, mit Anschlussstücken versehen
Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együttInnenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschließlich Geräteeinbauantennen
Törlesztési terv és gyakoriság – adott esetben a futamidő súlyozott átlagidőtartamával együttTilgungsverfahren und Ratenfälligkeit, einschließlich, sofern zutreffend, gewogene durchschnittliche Kreditlaufzeit
A fogadó tagállam együttműködéseMitwirkung des Sitzmitgliedstaats
a Kulturális Együttműködés TanácsaRat für kulturelle Zusammenarbeit
Európai Monetáris Együttműködési AlapEuropäischer Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit
Különböző módszerek együttes alkalmazásaKombination verschiedener Ansätze
az együttműködési partnerségek támogatása;Förderung von Kooperationspartnerschaften;
Országokon átívelő szakpolitikai együttműködésLänderübergreifende politische Zusammenarbeit
Kutatási létesítményekkel folytatott együttműködésZusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen