"dokumentum" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

dokumentumDokument

Beispieltexte mit "dokumentum"

dokumentum adatrögzítéseDokumentenerfassung
hivatalos dokumentumamtliches Dokument
parlamenti dokumentumParlamentsdokument
elektronikus dokumentumelektronisches Dokument
audiovizuális dokumentumaudiovisuelles Dokument
Konszolidált egységes dokumentumEinziges dokument (konsolidierte Fassung)
A dokumentum neve.Bezeichnung des Dokuments.
A dokumentum típusa:Art des Dokuments:
A 2011. március 11-i WT/DS379/AB/R dokumentum.Dokument WT/DS379/AB/R, 11. März 2011.
59. cikk: Egységes európai közbeszerzési dokumentumArtikel 59: Einheitliche Europäische Eigenerklärung
Az ezen adathalmazban alkalmazott nómenklatúrát leíró dokumentum.Dokument, das die in diesem Datensatz verwendete Systematik beschreibt.
a (2) bekezdésben említett termékleírást összefoglaló egységes dokumentum.ein einziges Dokument mit einer Zusammenfassung der Produktspezifikation gemäß Absatz 2.
A számla felhatalmazott képviselőinek személyazonosságát igazoló dokumentum.Nachweise der Identität der Bevollmächtigten für das Konto.
A személyi számla megnyitását kérő személy azonosságát igazoló dokumentum.Nachweis der Identität der Person, die die Eröffnung des Personenkontos beantragt.
Az üzemeltetői számla felhatalmazott képviselőinek személyazonosságát igazoló dokumentum.Nachweise der Identität der Bevollmächtigten für das Betreiberkonto.
A dokumentum egyedi hivatkozási számaEinmalige Referenznummer der Unterlage
A dokumentum kiosztása a személyzetnekVerteilung an die Mitarbeiter
a bizonyító dokumentum egyéni sorozatszáma;Seriennummer der Bescheinigung,
A dokumentum rövid neve vagy alternatív címe.Kurzbezeichnung oder alternativer Titel des Dokuments.
Minden dokumentum tartalmazza a következő elemeket:Jedes Referenzdokument enthält Folgendes:
A dokumentum online változatára mutató ugróhivatkozás.Link zu einer Onlineversion des Dokuments
A dokumentum felülvizsgálata és szükség esetén módosításaÜberprüfung und erforderlichenfalls Änderung des Dokuments

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

dokumentumellátásDokumentenlieferung
dokumentumindexelésDokumentenindexierung
dokumentumtárolásSpeicherung von Dokumenten
dokumentumbeszerzésDokumentenerwerb
dokumentumkezelésDokumentenmanagement
dokumentumok visszakeresésedokumentarische Recherche
oktatási dokumentumokSchulungsunterlagen
elektronikus dokumentumkezeléselektronische Dokumentenverwaltung
összesített dokumentumjegyzékGesamtdokumentationsverzeichnis
A dokumentumok elérhetőségeVerfügbarkeit von Dokumenten
Hozzáférés a dokumentumokhozZugang zu Dokumenten
Műszaki dokumentumok fordításaÜbersetzung technischer Dokumente
Fedélzeten tartandó dokumentumokAn Bord mitzuführende Dokumente
párhuzamosan érvényes dokumentumokmitgeltende Dokumente
Dokumentumok beszerzése és archiválásBeschaffung von Dokumentation und Archivierung
dokumentumok benyújtásának az előírása;die Vorlage von Unterlagen zu verlangen,
dokumentumminták és a továbbítás formátuma;Dokumentenmuster und Übermittlungsformat;
Dokumentumszám: 508884, a bejelentés 5. melléklete.Vorgang Nr. 508884, Anlage 5 der Anmeldung.
Dokumentumszám: 508884, a bejelentés 9. melléklete.Vorgang Nr. 508884, Anlage 9 der Anmeldung.
Dokumentumszám: 484855, érdekelt fél észrevételei a norvég labdarúgó szövetségtől, 2008. július 3.Vorgang Nr. 484855, Stellungnahmen von betroffenen Dritten von NFF mit Schreiben vom 3. Juli 2008.
A 4., 5., 8. és 10. cikkben említett bizonyító dokumentumBescheinigung gemäß den Artikeln 4, 5, 8 und 10
Információk és dokumentumok cseréjeAustausch von Informationen und Dokumenten
Az utazás célját igazoló dokumentumokNachweis des Reisezwecks
Dokumentáció és a dokumentumok kezeléseDokumentation und Dokumentenlenkung
a Központ átfogó stratégiai dokumentuma;das Gesamtstrategiepapier des Zentrums,
Hozzáférés a kereskedelmi dokumentumokhozZugang zu den Geschäftsunterlagen
Titkár; dokumentumkezelő; technikus; informatikusVerwaltungssekretär, Dokumentar, Techniker, Informationstechniker
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségeElektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen