"cisztein" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
ciszteinCystein

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Az egyéb szerves szelénvegyületek – többek között a szelenocisztein – aránya nem haladhatja meg az összes kivont szelén mennyiségének a 10 %-át.Der Gehalt an anderen organischen Selenverbindungen einschließlich Selenocystein darf 10 % des gesamten Selenextrakts nicht überschreiten.
poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-metoxi, diészter 21N6, 21’N6-[[(N2, N6-dikarboxi-L-lizil-β-alanil)imino]bisz(1-oxo-2, 1-etándiil)]bisz[N-acetil-glicil-L-leucil-L-tirozil-L-alanil-L-ciszteinil-L-hisztidil-L-metionil-glicil-L-prolil-L-izoleucil-L-treonil-Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-hydro-ω-methoxy, Diester mit 21N6, 21′N6-[[(N2, N6-Dicarboxy-L-lysyl-β-alanyl)imino]bis(1-oxo-2,1-ethandiyl)]bis[N-acetylglycyl-L-leucyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-methionylglycyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-threonyl