"biztonság" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
biztonságSicherheit
biztonságGeborgenheit

Beispieltexte mit "biztonság"

európai biztonságeuropäische Sicherheit
munkahelyi biztonságArbeitssicherheit
nukleáris biztonságnukleare Sicherheit
szociális biztonságsoziale Sicherheit
nemzetközi biztonságinternationale Sicherheit
Biztonság és uniós polgárságSicherheit und Unionsbürgerschaft
Biztonság és reagálás a biztonság-sértésekreSicherheit und Reaktion auf Sicherheitsverletzungen
Biztonság a karbantartási és mechanikai finombeállítási munkák soránSicherheit bei Wartungs- und mechanischen Justage-Arbeiten
24. cikk Védelem és biztonságArtikel 24: Verteidigung und Sicherheit
15. cikk: Védelem és biztonságArtikel 15: Verteidigung und Sicherheit
Munkáltatói gyakorlat és munkahelyi biztonságBeschäftigungspraxis und Arbeitsplatzsicherheit
a kellő biztonság bekalkulálvaausreichend Sicherheit ist mit einberechnet
a közúti biztonság javítása és előmozdítása;der Verbesserung und Förderung der Straßenverkehrssicherheit,
a biztonság erősítése a határigazgatás révén;die Erhöhung der Sicherheit durch Grenzüberwachung;
Az Emberi egészség és biztonság téradattéma rétegeiKartenebenen für das Geodatenthema ‚Gesundheit und Sicherheit‘
Nagyobb mobilitás, kevesebb torlódás, fokozott biztonság és védelemGrößere Mobilität, geringeres Verkehrsaufkommen, größere Sicherheit
A biztonság szempontjából lényeges tudnivalókra vonatkozó magyarázatokErläuterungen zu sicherheitsrelevanten Hinweisen
a biztonság minősített vélelmének státuszával rendelkező mikroorganizmusok.Mikroorganismen mit dem Status der qualifizierten Sicherheitsannahme.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

közlekedésbiztonságTransportsicherheit
termékbiztonságSicherheit des Produkts
közbiztonságöffentliche Sicherheit
épületbiztonságSicherheit von Gebäuden
Tűzvédelem/biztonságtechnikaBrandschutz / Sicherheitstechnik
biztonsági adatlapSicherheitsdatenblatt
biztonsági kapcsolóSicherheitsschalter
biztonsági utasításokSicherheitshinweise
biztonsági intézkedésekSicherheitsmaßnahmen
biztonságtechnikai tudnivalóksicherheitstechnische Hinweise
regionális biztonságSicherheit einer geografischen Region
légi közlekedésbiztonságSicherheit im Luftverkehr
tengeri közlekedésbiztonságSicherheit der Meere
közúti közlekedésbiztonságSicherheit im Straßenverkehr
gépek biztonságaSicherheit von Maschinen
jogbiztonság elveGrundsatz der Rechtssicherheit
ellátás biztonságaSicherung der Versorgung
gépbiztonság áthidalásaÜberbrückung Maschinensicherheit
biztonsági kimeneti modulSicherheitsausgangsmodul
Biztonságos elektronikus rendszerGesichertes elektronisches System
közrend és közbiztonságöffentliche Ordnung und Sicherheit
általános biztonsági tudnivalókallgemeine Angaben zur Sicherheit
általános biztonsági tudnivalókallgemeine Sicherheitshinweise
különleges biztonsági tudnivalókbesondere Sicherheitshinweise
alapvető biztonsági intézkedésekgrundlegende Sicherheitsmaßnahmen
Európai Élelmiszerbiztonsági HatóságEuropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
biztonsági cipőt kell viselnieSicherheitsschuhe tragen
biztonsági kengyeles teheremelő horogLasthaken mit Sicherheitsbügel
biztonsági kengyeles teherhordó horogTraghaken mit Sicherheitsbügel
biztonsági szál használata javasolt.nach Möglichkeit Verwendung von Sicherheitsfaden.
Biztonságos működés rázópróba utánBetriebssicherheit nach der Schwingungsprüfung
Biztonsági aggályok bizalmas bejelentéseVertrauliche Meldung von Sicherheitsbedenken
biztonsági szolgáltatásokra használt személygépkocsik;Fahrzeuge, die für die Erbringung von Wachdiensten verwendet werden;
Környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszer-biztonságUmwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit
az ENSZ Biztonsági TanácsaSicherheitsrat UNO
az ajtó biztonsági kapcsolójaTürsicherheitsschalter
kockázat- és biztonsági elemzésRisiko- und Sicherheitsanalyse
Politikai és Biztonsági BizottságPolitisches und Sicherheitspolitisches Komitee
a munkabiztonságra vonatkozó tudnivalókHinweise zur Arbeitssicherheit
az állam biztonságának veszélyeztetéseGefährdung der Staatssicherheit
részvétel a repülésbiztonsági tevékenységekben;Beteiligung an Luftsicherheitsaktivitäten;