"belépés" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
belépésBeitritt

Beispieltexte mit "belépés"

Az övezetbe való belépés és az onnan való kilépésEin- und Ausfahrt in die/aus der Fischereizone
A külső határon történő legális belépés (14. cikk)Legale Einreise in das Hoheitsgebiet über eine Außengrenze (Artikel 14)
A mauritiusi vizekre való belépés és az onnan való kilépésEinfahrt in die mauritischen Gewässer und Ausfahrt
A halászati övezetbe való belépés és az onnan való kilépésEinfahrt in die Fischereizone und Ausfahrt
A belépés biztosított bármely egyéb tranzitállamban vagy a célállambanIst die Übernahme in etwaigen weiteren Durchgangsstaaten und im Bestimmungsstaat gewährleistet?
belépés tervezett pontját; vagyden geplanten Einflugpunkt in einen Kontrollbezirk oder Flugverkehrsberatungsbezirk oder
belépés tervezett helyét, az átszállítás időpontját és a kíséret esetleges igénybevételét;den vorgesehenen Einreiseort, den Zeitpunkt der Überstellung und etwaige Begleitpersonen;

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

belépése és ott tartózkodása az üzembentartási kézikönyvben meghatározott utasításoknak megfelelően engedélyezett.hat nach dem Betriebshandbuch Zutrittsberechtigung, und die Beförderung erfolgt in Übereinstimmung mit den Festlegungen im Betriebshandbuch.
Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok: Ezt az adatot akkor kell megadni, ha a gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nem a címzett nyújtja be.Summarische Eingangsanmeldungen: Diese Angabe ist erforderlich, wenn eine andere Person die summarische Anmeldung abgibt.
Ha IGEN, akkor a belépési pontok:Wenn JA, sind die Zugänge …?
A feltőkésítés belépési költségeEinstiegsvergütung für Rekapitalisierungen
Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést?Falls JA: Wie wird der Zugang kontrolliert?
14. cikk (1) bekezdés (vízummentes belépés):Artikel 14 Absatz 1 (Einreise ohne Visumzwang):
Ellenőrzik-e a gyártóterületre való belépést?Wird der Zugang zum Produktionsbereich kontrolliert?
Ellenőrzik-e a szétosztásra szolgáló területre való belépést?Wird der Zugang zum Versandbereich kontrolliert?
A belépési gyűjtő árunyilatkozat módosítása és érvénytelenítéseÄnderung und Ungültigerklärung einer summarischen Eingangsanmeldung