"baromfihús" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
baromfihúsGeflügelfleisch

Beispieltexte mit "baromfihús"

Baromfihús feldolgozása, tartósításaSchlachten von Geflügel
Baromfihús és előkészített baromfihús az alábbi állapotokban forgalmazható:Geflügelfleisch sowie Zubereitungen aus Geflügelfleisch werden in einem der folgenden Angebotszustände vermarktet:
Friss vagy hűtött baromfihúsGeflügelfleisch, frisch oder gekühlt
A módszer a nyers baromfihús egy vagy több mintájának szemrevételezéséből áll.Das Verfahren besteht aus einer visuellen Prüfung von einer oder mehreren Proben nichtgegarten Geflügelfleischs.
A mintának a fogyasztásra szánt baromfihús reprezentatív adagját kell tartalmaznia.Eine Probe muss aus einem repräsentativen Teil des für den Verzehr bestimmten Geflügelfleischs bestehen.
A baromfihús kiviteli piacára vonatkozó gazdasági feltételek meglehetősen különbözőek.Die wirtschaftlichen Bedingungen auf den Ausfuhrmärkten für Geflügelfleisch sind sehr unterschiedlich und variabel.
Friss, hűtött baromfihús bakteriológiai biztonságossága a termofil Campylobacter tekintetébenBakteriologische Sicherheit von frischem gekühltem Geflügelfleisch in Bezug auf thermophilen Campylobacter
Más feldolgozott vagy tartósított baromfihús (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel)Zubereitungen von anderem Geflügel (ohne Würste, Zubereitungen aus Lebern und Fertiggerichte)
A baromfihús tömegének százalékos meghatározásánál egyetlen csont tömegét sem kell figyelembe venni.Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet.
friss, hűtött baromfihús bakteriológiai biztonságosságának értékelése a termofil Campylobacter tekintetében,die bakteriologische Sicherheit von frischem gekühltem Geflügelfleisch in Bezug auf thermophilen Campylobacter zu ermitteln,

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Baromfihús-ágazati termékekErzeugnisse des Geflügelfleischsektors
baromfihús, XX. rész;Geflügelfleisch, Teil XX;
Baromfihús, máj (szarvasmarhaféle és egyéb kérődzők, disznó és baromfi).Geflügelfleisch, Leber (Rind und andere Wiederkäuer, Schwein und Geflügel).
Friss baromfihúsból származó hústermékekFleischerzeugnisse aus frischem Geflügelfleisch
Friss baromfihúsból származó húskészítményekFleischzubereitungen aus frischem Geflügelfleisch
A baromfihús-ágazatra vonatkozó fogalommeghatározásokBegriffsbestimmungen für den Geflügelfleischsektor
Ezért a baromfihúsra vonatkozó utalásokat el kell hagyni.Daher sind die Verweise auf Geflügelfleisch zu streichen.
Export-visszatérítések a baromfihús-ágazatban 2004. december 15-iAusfuhrerstattungen auf dem Geflügelfleischsektor, gültig ab 15. Dezember 2004
Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal [59]mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57 GHT oder mehr [59]
Feldolgozott csirkehús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommalZubereitetes Hühnerfleisch, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von weniger als 25 GHT