"alkot" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

alkoterschaffen

Beispieltexte mit "alkot"

Az értékelőbizottság autonóm véleményt alkot.Das Preisgericht ist bei der Begutachtung völlig unabhängig.
Ásványtelep, amelyet telérek, erek, hintett ércesedés vagy sík breccsák sávja alkot.Eine Lagerstätte, bestehend aus einer Zone von Gängen, Schnüren, Einsprengungen oder ebenflächigen Brekzien.
A perforációs pontok mentén történő elválasztás és a zárás után mindegyik sáv egy szakításnak ellenálló karszalagot alkot.Nach der Trennung der Streifen entlang der Punktperforation ist jeder Streifen in geschlossenem Zustand ein reißfestes Armband.
Az igazgatótanácson belül a kormányok, a munkáltatói szervezetek és a munkavállalói szervezetek mindegyike külön csoportot alkot.Innerhalb des Verwaltungsrats bilden die Regierungsvertreter, die Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen und die Vertreter der Arbeitgeberverbände jeweils eine Gruppe.
elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy lágyítószerrel;liegt als Verbindung oder Mischung mit nichtaktiven warmaushärtenden Bindemitteln oder Weichmachern vor,

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

alkotmányVerfassung
alkotmányjogVerfassungsrecht
törvényalkotásGesetzgebung
alkotásKunstwerk
alkotmánybíróságVerfassungsgerichtsbarkeit
alkotmányos monarchiaparlamentarische Monarchie
alkotmányosság vizsgálataKontrolle der Verfassungsmäßigkeit
alkotmány felülvizsgálataVerfassungsänderung
jogalkotói hatalomgesetzgebende Gewalt
üveg alkotórészekGlasanteile
rendeletalkotási jogVerordnungsbefugnis
művészeti alkotómunkakünstlerisches Schaffen
törvényalkotási eljárásGesetzgebungsverfahren
jogalkotási aktus (EU)Rechtsakt (EU)
jogalkotási program (EU)Gesetzgebungsprogramm (EU)
rendes jogalkotási eljárásOrdentliches Gesetzgebungsverfahren
különleges jogalkotási eljárásBesonderes Gesetzgebungsverfahren
felhatalmazáson alapuló jogalkotásübertragene Gesetzgebungsbefugnis
Alkotó-, művészeti- és szórakoztató tevékenységKreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus: meg kell adni az alkotó vagy a szerző nevét, ha az ismert és dokumentált.Feld 19 Urheber/Schöpfer, Epoche, Werkstatt und/oder Stilrichtung: Angabe des Urhebers des Werkes, sofern er bekannt und belegt ist.
nem jogalkotási aktus (EU)Rechtsakt ohne Gesetzescharakter (EU)
kalcium citromsavval alkotott sóiCalciumsalze der Zitronensäure
A tesszellációt alkotó egységek.Die eine Tessellation bildenden Einheiten.
magnézium citromsavval alkotott sóiMagnesiumsalze der Zitronensäure
kalcium ortofoszforsavval alkotott sóiCalciumsalze der Orthophosphorsäure
kálium ortofoszforsavval alkotott sóiKaliumsalze der Orthophosphorsäure
magnézium ortofoszforsavval alkotott sóiMagnesiumsalze der Orthophosphorsäure