"akusztika" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
akusztikaAkustik

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Akusztikai rendszerekAkustische Systeme
Akusztikai adatok gyűjtése (részletes ismertetés):_Erfassung akustischer Daten (ausführliche Beschreibung):_
Akusztikai környezet, meteorológiai feltételek és háttérzajAkustische Umgebung, Witterungsverhältnisse und Hintergrundgeräusch
Akusztikai hullámeszközök, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:Akustikwellenvorrichtungen wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
Az akusztikai értékek méréseMessung der akustischen Merkmale
Lehet optikai, akusztikai vagy mindkettő.Sie kann optisch, akustisch oder beides sein.
optikai vagy akusztikai figyelmeztető berendezések hiánya vagy nem megfelelő alkalmasságaFehlen oder mangelnde Eignung von optischen oder akustischen Warneinrichtungen
A félig visszhangmentes helyiségnek meg kell felelnie a fent megadott akusztikai követelményeknek.Der schallarme Raum muss die oben aufgeführten akustischen Anforderungen erfüllen.
Hajózási akusztikai rendszerek, berendezések vagy a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:Marine-Akustiksysteme, -ausrüstung und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt: