"ISO" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

ISOISO

Beispieltexte mit "ISO"

DIN ISO sz.DIN ISO Nr.
ISO 8601 időformátum (ÓÓ-PP-MM).ISO 8601 Zeitformat (hh:mm:ss)
ISO 8601 dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN).ISO 8601 Datumsformat (JJJJ-MM-TT).
ISO 8601 dátumformátum / UTC időformátumDatum nach ISO 8601 / UTC-Zeit
ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen.
Ellenőrzés módja az ISO 10 373 szerint.Überprüfung nach ISO 10 373.
Méretei az ISO 7810 szabványnak megfelelőek.Die Abmessungen entsprechen der Norm ISO 7810.
Például ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter, százalék.Z.B. Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen, Prozentangabe.
Az eljárás leírását lásd az ISO 10844:1994 számú szabványban.Zur Beschreibung des Vorganges siehe die Norm ISO 10844:1994.
Az olajos magvak mintavételét az ISO 542 szabvány szerint kell végrehajtani.Bei Ölsaaten sollte die Probenahme gemäß ISO-Norm 542 ausgeführt werden.
A mikroszerkezetet az ISO 945-1:2006 szabvánnyal összhangban kell meghatározni.Die Mikrostruktur muss gemäß ISO 945-1:2006 wie folgt beschrieben werden:
Bekapcsolt állapotban egy, az ISO 2575 szabványnak megfelelő jelzést kell mutatnia.Im aktivierten Zustand muss sie ein Symbol anzeigen, das der ISO-Norm 2575 entspricht.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

cathisofóbiaCathisophobie
Kátránybázisok; kőszén, anilinfrakció;Teerbasen, Kohle, Anilinfraktion
Kátránybázisok; kőszén, pikolinfrakció;Teerbasen, Kohle, Pikolin-Fraktion
Kátránybázisok; kőszén, kollidinfrakció;Teerbasen, Kohle, Kollidin-Fraktion
Kátránybázisok;, kőszén, lutidinfrakció;Teerbasen, Kohle, Lutidinfraktion;
Kátránybázisok; kőszén, toluidinfrakció;Teerbasen, Kohle, Toluidinfraktion
Isopropanol, legalább 95 %-os koncentrációban,Isopropanol in einer Konzentration größer/gleich 95 Gew.- %
ISO-EN 17025 „Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című szabvány, 2. kiadás: 2005 és helyesbítés: 2006.ISO-EN 17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“, 2. Ausgabe 2005 und Berichtigung 2006.
Minimum pihenőidő a hazai bázison.Mindestruhezeit an der Heimatbasis
Kátránybázisok, szén, deszt. maradékok;Teerbasen, Kohle, Destillationsrückstände
Gyomirtó flazaszulfuron (ISO) hatóanyaggalHerbizid, Flazasulfuron (ISO) als Wirkstoff enthaltend
A ComparisonOperatorValue felsorolás értékeiZulässige Werte für die Enumeration ComparisonOperatorValue
Számítógépes szoftverek és adatbázisok [102]Software und Datenbanken [102]
Átláthatóság, információcsere, adatbázisokhoz való hozzáférésTransparenz, Informationsaustausch, Zugang zu Datenbanken
A viasztartalom meghatározása kapillárisoszlop-gázkromatográfiávalBestimmung des Gehalts an Wachsen mit Kapillar-Gaschromatografie