"Előnyök" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
ElőnyökVorteile

Beispieltexte mit "Előnyök"

Az offshore holdingtársaságokhoz biztosított hozzáférésből és a hitelek kormány általi visszafizetéséből származó előnyökBevorteilung durch Gewährung des Zugangs zu Offshore-Holdinggesellschaften und Darlehensrückzahlungen durch den Staat
E társadalmi-gazdasági előnyök három fő kategóriába sorolhatók:Diese sozioökonomischen Nutzeffekte können in drei Hauptkategorien gegliedert werden:
a használók számára az előnyök számának növelése a következők révén:mehr Vorteile für die Nutzer durch
lépés: Az előnyök számszerűsítése és a kedvezményezettek beazonosítása.Schritt 5: Monetarisierung der Nutzeffekte und Ermittlung der Begünstigten
A külső előnyök, például a környezeti és egészségügyi előnyök lehetőség szerintsoweit möglich externer Nutzen, beispielsweise Nutzen für Umwelt und Gesundheit;
Lesznek-e előnyök az áttelepítést követően használt új technológiának köszönhetően?Entstehen Vorteile durch die Nutzung neuer Technologien nach der Umsiedlung?
olyan jogok, illetve előnyök nyújtásának visszautasítása, amelyre a kedvezményezett jogosult;die Weigerung, einem Empfänger Rechte oder Vorteile einzuräumen, auf die dieser Anspruch hat;
indokolatlan közvetlen vagy közvetett előnyök nyújtása saját részre, illetve harmadik személynek;die Verschaffung ungerechtfertigter direkter oder indirekter Vorteile für sich selbst oder für Dritte;

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Hogyan számítják ki ezeket az előnyöket?Wie werden diese Vorteile berechnet?
nem biztosít egyenértékű kölcsönös előnyöket.keine entsprechenden Leistungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gewährt.
Rendes működés esetében nem élveztek volna ilyen előnyöket.Unter normalen Geschäftsbedingungen wären sie nicht in den Genuss dieses Vorteils gelangt.
a csak az eszköz jelenlegi tulajdonosára vonatkozó adóelőnyöket vagy adóterheket.Steuerliche Vergünstigungen oder Belastungen, die ausschließlich dem gegenwärtigen Eigentümer des Vermögenswerts zu eigen sind.
A vasút egyedülálló előnyökkel rendelkezik: megbízható szállítási mód, és nem szennyezi a környezetet.Als sicheres und umweltverträgliches Verkehrsmittel verfügt die Eisenbahn über einzigartige Vorteile.
Ezen túlmenően a nyugdíjkötelezettségek állami finanszírozása további előnyökkel járt a vállalat számára.Darüber hinaus bedingte die staatliche Finanzierung der Pensionsverpflichtungen weitere Vorteile für das Unternehmen.
Ennek megfelelően, nagyon kevés lehetőség nyílik arra, hogy az állami beavatkozás további előnyöket eredményezzen.Demzufolge gibt es kaum Möglichkeiten, durch staatliches Handeln bessere Ergebnisse zu erzielen.