"BE" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
BEEIN

Beispieltexte mit "BE"

ide bedahinein
vákuum beVakuum Ein
nyomógép beDruckwerk ein
Jelentkezzen be.Bitte einloggen.
lángkezelés BEFlammbehandlung EIN
KI / BEAUS / EIN
Először jelentkezzen be.Bitte loggen Sie sich zuerst ein.
fék be futóműBremse Ein Fahrwerk
szereljen be hangtompítótSchälldämpfer einbauen
Be kell tartani a helyi hatósági előírásokat.Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Be kell tartani a törvényesen engedélyezett alsó korhatárt!Gesetzlich zulässiges Mindestalter beachten!
Be kell tartani az érvényes balesetelhárítási előírásokat.Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
Be kell tartani az összes csavarkötés előírt meghúzási nyomatékait.Für alle Schraubverbindungen sind die vorgeschrieben Anzugsmomenten einzuhalten.
be kell tartani az NKB-k részére történő adatátvitelre vonatkozó műszaki előírásokat.Die technischen Spezifikationen für die Datenübertragung an die betreffende NZB müssen beachtet werden.
Be kell állítani a gázok kibocsátási elemzőinek a nullapontját és mérési tartományát.Die Abgasanalysatoren sind auf Null einzustellen, und der Messbereich ist einzustellen.
Be kell nyújtani a XV. melléklet 21. fejezetében megadottat szerinti importőri nyilatkozatot.”Eine Erklärung des Einführers gemäß Anhang XV Kapitel 21 ist erforderlich.“
en, Minszkben jegyezték be.Registriert 2002, Minsk
Irányjelző a vezető oldalon BEFahrtrichtungsanzeiger auf Fahrerseite EIN
az automata üzemmód nem indul beAutomatikbetrieb startet nicht
A főzőpoharat alufóliával vonják be.Der Behälter wird mit Aluminiumfolie abgedeckt.
Engedélyezett határátkelőhelyen lépett bean der offiziellen Übergangsstelle
Huszonegy kitöltött kérdőív érkezett be.Es gingen 21 Fragebogenantworten ein.
Engedélykérelmet csak importőrök nyújthatnak be.Die Lizenzanträge dürfen nur von Einführern eingereicht werden.
a gép be van kapcsolvaMaschine ist eingeschaltet
Mikor vezették be az adót?Wann wurde die Steuer eingeführt?
nem takaríthatók be külön.eine getrennte Ernte nicht möglich ist.
a nyomástároló be van állítvaDruckspeicher ist eingerichtet
A gyújtáskapcsolót be kell kapcsolni.Die Zündung muss eingeschaltet sein.
kapcsolja be a pneumatikus karbantartási egységetPneumatische Wartungseinheit einschalten
Szereljen be tehermentesítő kúppal rendelkező szerelvénytArmatur mit Entlastungskegel einsetzen

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

beállításEinstellung
védőberendezésekInbetriebnahme
libellátMaschinenwasserwaage
adagolóberendezésZuführeinrichtung
beállításEinrichten
belépő levegőZuluft
behúzás veszélyEinzugsgefahr
Betárolási zónaBeschickungszone
Bejárható állványEinfahrregal
Beakasztható tartókarAufsteckhalter
helyezze alaphelyzetbeGrundstellung herstellen
Közbenső raktárPufferlagerung
Adagoló berendezésekDosieranlagen
Közbenső raklaptárolóPalettenpuffer
Többegységes tárolórendszerMehrplatzstellsystem
Állványkiszolgáló berendezésRegalbediengerät
behúzásveszély a szalagoknálEinzugsgefahr an den Bändern
Bejárható raklapos állványokPaletten-Einfahrregal
beállító mesterdarab üzemmódBetriebsart Einstellmeister
beállító mesterdarab üzemmódEinstellmeisterbetrieb
beállító mesterdarab áttekintéseÜbersicht Einstellmeister
lámpa vizes helyiségbeFeuchtraumleuchte
a gép bekapcsolásaMaschine einschalten
Közút / BefejezettStraße / beendet
a berendezés kezeléseBedienung der Anlage
a berendezés bekapcsolásaEinschalten des Geräts
A berendezés kikapcsolásáhozzum Ausschalten des Geräts
Befogási és megfogási technikaSpann- und Greiftechnik
Belgium régiói és közösségeiRegionen und Gemeinschaften Belgiens
Belső szivárgás a szivattyúban.Innere Leckage in der Pumpe.
beszerezhető a következő cégtőlzu beziehen bei
berendezés lemez a függesztőelemenAnlageplatte an Gehänge
beállító mesterdarab mérési jegyzőkönyvMessprotokoll Einstellmeister
beállító mesterdarab mérési jegyzőkönyvMeßprotokoll Einstellmeister
17. cikk Beruházások tárgyi eszközökbeArtikel 17 Investitionen in materielle Vermögenswerte
Exportértékesítés az Európai KözösségbeAusfuhrverkäufe in die Europäische Gemeinschaft
Folyamatban levő importszállítás a KözösségbeWaren, die sich auf dem Weg zur Einfuhr in die Gemeinschaft befinden
A nehéz frakció kihordása az előirányzott konténerbeAustrag der Schwerfraktion in den vorgesehenen Container
Vicia sativa, melyet nem teljes érettségkor takarítottak beVicia sativa, andere als bei voller Reife geerntet
Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbeAnbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an Fahrzeugen
Világító- és fényjelző berendezések beépítése gépjárművekbeAnbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an Kraftfahrzeugen
vagy hívjon fel bennünket!oder rufen Sie uns an!
A készlet forgási sebességeUmschlaghäufigkeit
A készlet forgási sebességeUmschlagshäufigkeit
Hagyományos vasút / Befejezettkonventionelle Eisenbahnstrecke / beendet
az ellenőrző nyomást bekapcsoljaPrüfdruck wird eingeschaltet
váratlan beindulás okozta veszélyGefahr durch unerwarteten Anlauf
Hibát észlelt? Értesítsen bennünket.Fehler entdeckt? Bitte benachrichtigen Sie uns.